Akış şemaları | Bilişim Konuları

Etiket -Akış şemaları

1. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız. 2. Klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 […]

SORU1: Yarıçapı verilen çemberin alanını ve çevresini hesaplayan program akışını çiziniz. SORU2: Üçkenarının uzunluğu girilen bir üçgenin eşkenar olup olmadığını test edecek program akışı şemasını geliştiriniz. SORU3: 1 den […]

Flowchart Girilen 3 Sayının Ortalamasını Bulan Akış Şeması. Öncelikle klavyeden sırasıyla üç tane sayı giriliyor. Daha sonra girilen sayıların toplamı yapılarak çıkan sayı 3’e bölünüyor […]

Klavyeden girilen sayı kadar istenen mesajı ekrana yazdıran programın akış şeması. Önce ekrana kaç defa yazdırılmasını istiyorsanız o sayıyı giriyorsunuz. Daha sonra ekrana yazdırmak istediğiniz […]