Algoritma Matematiksel Algoritma örnekleri | Bilişim Konuları

Etiket -algoritma matematiksel algoritma örnekleri

Örnek-1: Ekrana merhaba dünya yazdıran programın algoritması ve akış diyagramı. Algoritması Adım 1: Başla Adım 2: Ekrana ‘Merhaba Dünya’ yazdır. Adım 3: Dur Akış Şeması (doğrusal) […]