Basit Algoritma örnekleri 5. Sınıf | Bilişim Konuları

Etiket -basit algoritma örnekleri 5. sınıf

1. Örnek : 1’den N’e kadar olan sayıların toplamını hesaplayan programın akış diyagramını çiziniz. Program başlatılır Toplanacak sayıların üst sınırı girilir ‘T’ toplam değişkenine, başlangıç değeri […]


ÖRNEK 1: Klavyeden okunan bir sayının 10 fazla ve 10 eksiğini bulup yazan programın algoritma ve akış şeması şöyledir. Girdi Bir sayı (a) Çıktı Sayının 10 […]