Basit C# Switch Case örnekleri | Bilişim Konuları

Etiket -basit c# switch case örnekleri

Bu örneğimizde Visual C# Console ekranında yapılmış bir Switch-case örneğidir. Örneğimizde kullanıcıdan klavyeden 1 ile 4 arasında bir sayı girmesi istenmektedir. Eğer bu aralıktan başka […]