Bilişim mesleki yabancı dil 2.dönem 1.yazılı arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -Bilişim mesleki yabancı dil 2.dönem 1.yazılı

Aşağıda verilen yazılım terimlerinin İngilizce karşılıklarını eşleştirin. a. Disk Birleştime b.Çözünürlük           c. Başlık Çubuğu d.Kayıt Defteri Düzenleyicisi e. İşletim Sistemi 1. Title Bar  ………………………………. Başlık […]


Aşağıda verilen denetim masası ögelerinin İngilizce karşılıklarını eşleştirin. (3*5p=15p) 1) Donanım ve Ses Kontrol Paneli — Hardware and Sound Control Panel 2) Ağ ve İnternet […]

Aşağıdaki boşlukları doldurun bu kelimelerle doldurun. Motherboard       –              Temporary           –              CD-ROM                –              Central ProcessingUnit      –              Hard Disk Drive    –                DVD        –              PS/2 Port              […]

  A- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (8*4=32P) 1. The…………………….…………… providesconnectionsforallparts of a computer. 2. CPU is theshortened form of ………………………………………….…………. 3. Random Access Memory […]

A. Aşağıda tanımları verilmiş bilgisayar donanımları ile onların neler olduğu verilmiştir. Uygun olanları birbirleri ile eşleştiriniz.  (10 puan) 1-The motherboard provides connections for all parts […]


SORULAR Aşağıdaki Uygulama Programlarıyla yaptıkları İşleri eşleştiriniz. (10*3=30p)   ———- 1. word processor ———- 2. spreadsheet ———- 3. virus protection ———- 4. browser ———- 5. […]

SORULAR Answer the following questions from the test. 1. To turn on the computer, __________ the “Start” button. a. touch b. press c. Switch 2. […]

SORULAR 1-) Aşağıdaki sayıların yanlarına İngilizcelerini yazınız.   (5*4=20 puan) 1 One 6 Six 20 Twenty 70 Seventy 2 Two 7 Seven 30 Thirty 80 Eighty […]