Bilişimde Temel Hak Ve Özgürlükler | Bilişim Konuları

Etiket -Bilişimde Temel Hak ve Özgürlükler

BİLİŞİM ETİĞİ VE TEMEL KAVRAMLAR ETİK VE BİLİŞİM ETİĞİ KAVRAMLARI Etik Kavramı : Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir. Sözlük anlamı olarak […]