c# console dersten kaldı geçti arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -c# console dersten kaldı geçti

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bilgilere göre bir öğrencinin herhangi bir dersten almış olduğu ortalama ve bu ortalamaya göre dersten geçip kaldığını bulan ve […]