c# kodları arşivleri - Bilişim Konuları

Etiket -c# kodları

Bu program, 10 adet sayıyı kullanıcıdan alır ve bunların en büyüğünü bulur. İlk olarak, 10 elemanlı bir tamsayı dizisi tanımlarız. Daha sonra, bir döngü kullanarak […]


Bu yazımızda Visual C# Form ortamında Form nesnelerinden olan CheckListBox nesnesinin kullanımına ilişkin bir örnek program yapacağız. CheckListBox nesnesi bir liste içerisinde birden fazla onay […]

Bu yazımızda kare ve dikdörtgenin alan ve çevre hesaplamalarını yaparak bulduğumuz sonuçları ekranda gösteren C# Form programı yapacağız. Öncelikle formumuzun üzerine kare için bir ve […]

Bu örneğimizde C# console programında kullanıcıdan istediği kadar sayı girerek bu sayılar üzerinde işlemler yapan programı yapacağız. Öncelikle kullanıcıdan kaç tane sayı girmek istediğini soruyoruz. […]

Bu örneğimizde C# Console ortamında kullanıcının klavyeden girmiş olduğu iki sayıyı kontrol ederek bu sayıları birbirine bölme işlemi yaptıran kodu yazacağız. Öncelikle kullanıcıdan iki sayı […]


C# programında bir kod bloğunun çalışmaması durumunda ne yapacağını belirlememizi sağlayan kod blokları vardır. Bu kod bloklarından en çok kullanılanı Try Catch Finally kod bloklarıdır. […]

Mod alma işlemi bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalanı bulma işlemidir. Aşağıdaki C# program kodu klavyeden girilen bir sayının yine klavyeden girilen başka bir […]

Visual C# programında tasarım yapmamıza kolaylık sağlayan ToolBox nesneleri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 50 den fazla toolbox nesnesi bulunmaktadır. Bu nesnelerden en çok kullanılanları ve bu […]

Bu uygulama 6 ile 10 yaş arasındaki çocukların matematik dersinden toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini geliştirmek için kolay, orta ve zor aşamalarından oluşan bir, […]


Bu örneğimizde C# form ortamında Radiobutton ve Checkbox nesnelerinin kullanımıyla ilgili ortak bir program yapacağız. Programda iki tane radiobutton nesnesi ve üç tane de checkbox […]

Bu örneğimizde Visiual C# form ortamında dizilerin ve listbox nesnesinin nasıl kullanıldığını anlatan bir program yapacağız. Öncelikle 10 elemanlı bir dizi tanımlıyoruz. Text kutusuna girmiş […]

Bu örneğimizde Visual C#Form ekranında klavyeden girilen isim, vize ve final notuna göre bir öğrencinin dersten kalıp geçtiğini hesaplayan programı yapacağız. Bunun için textbox ve […]

C# Label (Etiket) Kullanımı: C# programlama dilinde ekranda bulunan herhangi bir nesne için tanıtıcı etiketlerin yazılmasını sağlayan araçtır. Label aracının kullanımı ve en çok kullanılan […]