c# sınav uygulaması arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -c# sınav uygulaması

Bu örneğimizde C# form ortamında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test sınavı yapacağız. Sınav bittikten sonrada kişinin doğru cevap sayısını yanlış cevap sayısını ve başarı […]