c# start position kullanımı arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -c# start position kullanımı

Bu örneğimizde form ekranında bir tane groupbox, bir tane picturebox, bir tane label ve 4 tane button nesnesi var. Butonlar aşağı yukarı sağ ve sol […]