c# switch case dört işlem arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -c# switch case dört işlem

Bu örneğimizde klavyeden girilen iki sayı ve klavyeden girilen bir seçme işlemine göre dört işlem yapan c#console programını yapacağız. Programı yaparken Switch-case komut yapısını kullanacağız. […]