C# timer özellikleri arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -C# timer özellikleri

Bu örneğimizde Visual C# Form ortamında Timer nesnesinin kullanımını gösteren bir program örneği yapacağız. Timer nesnesi sayıcı yada belli aralıklarla işlem yaptıran bir nesnedir. Bu […]