Dos Komutları | Bilişim Konuları

Tag Archives: Dos komutları

Ms Dos Chkdsk Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

CHKDSK KOMUTU   Disk veya disketi kontrol eder ve bir durum raporu sunar.       Kullanımı : CHKDSK [sürücü][yol][dosyaismi] [/F] [/V]     [sürücü][yol] : Kontrol edilecek sürücü ve dizini belirler. [dosyaismi] : Özel olarak kontrol edilecek dosyalar belirlenir. [/F] : Diskdeki hataları sabitler. [/V] : Diskdeki  her dosyanın …

Read More »

Ms Dos CD (CHDIR) Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

CD (CHDIR) KOMUTU   Aktif dizini değiştirir.       Kullanımı : CHDIR [sürücü][yol] CHDIR [..] CHDIR [\] CD [sürücü:][yol] CD [..] CD [\]     [..] : Bir aktif dizini degiştirmek istediğinizde belirleyin (aile dizini). [sürücü][yol] : Aktif hale getirilecek dizinin yolunu belirler. [\] : Ana dizin (root directory) …

Read More »

MS Dos Append Komutu Kullanımı ve Örnekleri

microsoft-dos-min-260x165

APPEND     Aktif dizindeymiş gibi belirlenen dizinlerdeki programların veri dosyalarını aramasını sağlar.       Kullanımı : APPEND [[sürücü]yol[;..]][/X[:ON]:OFF]][/yol:ON:/yol:OFF][/E] APPEND ;     [sürücü]yol : Sürücü ve yol aramasını belirler [/X:ON] : Arama dizinlerindeki programların, işletilebilir olanlarını çalıştırabil mek   amacı ile kullanılır. [/X:OFF] : Yalnızca ihtiyaç duyulan dosyaları açmak …

Read More »