html test soruları ve cevapları arşivleri - Bilişim Konuları

Etiket -html test soruları ve cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi HTML’ de doğru link verme formatıdır? a) <a href= “http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a> b) <a url=”http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a> c) <a name=”http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a> d) <a> “http://bilisimkonulari.com”>Adresim</a> 2. <input type=”text” […]


1. Html belgesinin bölümüne yazılan ve bir defaya mahsus olmak üzere sadece yazıldığı yerde etkili olan stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yerel CSS B) […]

Sorular Cevaplar 1-Cascading Style Sheets  nedir? CSS 2-Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil şablonumuzun yolu …………. etiketleri arasında belirtilir. Noktalı kısma ne gelmelidir ? <head> <head> […]