mesleki gelişim yazılı soruları arşivleri - Bilişim Konuları

Etiket -mesleki gelişim yazılı soruları

1)         Yönetsel yetkinin bireyler tarafından değil de bir grup tarafından icra edilmesidir. Adı geçen yönetim biçimi hangisidir? a)         İstisnalara göre yönetim b)         Komite yönetimi c)         […]


1. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecine ne denir? A) Eğitim B) […]

1. Aşağıdakilerden hangisi sanatın unsurlarından biri değildir? A) Sanat eseri, insanın ihtiyaçlarından doğmuştur. B) Sanat, sürekli değişen ve genişleyen insan etkinliğidir. C) Bir şeyi olduğu […]