Nesne Yazılı | Bilişim Konuları

Tag Archives: nesne yazılı

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı

nesne-tabanli-programlama

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 1- Form nesnesinin Name özelliğinin görevi nedir? Form nesnesinin ismini belirtir. 2- Form nesnesinin AutoSize özelliğinin görevi nedir? Formun otomatik olarak boyutlandırılmasını sağlar. 3- Form nesnesinin BackColor özelliğinin görevi nedir? Formun arka planına resim ekler. 4- Form …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-4

nesne-tabanli-programlama

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Soru1: Ogrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleten SQL cümlesini yazın. Cevap1:Select * From ogrenci Soru2: Ogrenci tablosundaki ono 500 olan kaydı silen SQL cümlesini yazın. Cevap2:Delete From ogrenci Where ono=500 Soru3: Ogrenci tablosundaki adi Ahmet olan kayıtları bularak …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-5

nesne-tabanli-programlama

Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları 1-  Yukarıdaki şekilde seçilen cinsiyete göre cinsiyeti ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız. 2-TextBox nesnesi nedir? Ekranda programa bilgi girmek için kullanılan nesnedir. 3-RadioButton nesnesi nedir? Programda birden fazla seçenekten sadece bir tanesini seçmemizi sağlar. 4-TextBox nesnesinin ReadOnly özelliğinin görevi nedir? Text kutusunun sadece …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 1.Yazılı

nesne-tabanli-programlama

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları İlk dört soru yukarıdaki tabloya göre yapılacaktır.   1-Personel tablosundaki kayıtları adına göre büyükten küçüğe sıralayan SQL cümlesini yazınız? Select * from personel order by adi desc; 2-11,Ahmet, deniz, bilişim, 25, tokat, erkek bilgilerinden oluşan kaydı ekleyen …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-3

nesne-tabanli-programlama

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-3 1. Döngülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Kodlamalardaki şartlı işlemleri yerine getiren yapılardır. II. Döngünün ilerlemesi ve sonlanması denetim değişkeniyle gerçekleşir. III. For döngüsünde denetim değişkeni kullanılmamaktadır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı-2

nesne-tabanli-programlama

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları-2 1. Buton, metinkutusu, label vb. nesnelerin özelliklerini değiştirmek için kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir? A) Solution Explorer B) ToolBox C) Properties D) Form 2. Nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında hazırladığımız uygulamayı çalıştırmak için hangi kısayol tuşu kullanılır? A) F7 B) …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 2.Dönem 2.Yazılı

nesne-tabanli-programlama

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında yeni proje oluşturmak için kullanılmaz? A) Ctrl+N B) File-New Project C) Recent Projects-Create-Project D) File-New File 2. Aşağıdaki panellerden hangisi nesne tabanlı programlama yazılımı ortamında açık olan proje ve …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı-3

nesne-tabanli-programlama

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 1- Aşağıdaki şekilde bir toplama işleminin butona yazılması gereken kodları yazınız. 2- Aşağıdaki şekilde seçilen cinsiyete göre cinsiyeti ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız. 3- Aşağıdaki şekilde seçilen işleme göre sonucu bulan programı yazınız. 4- Aşağıdaki şekilde seçilen hobiye göre seçilenleri listboxa ekleten …

Read More »

Nesne Tabanlı Programlama 1.Dönem 1.Yazılı-2

nesne-tabanli-programlama

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Nesne Tabanlı Programlama Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 1- TextBox nesnesinin PasswordChar özelliğinin görevi nedir? Text kutusunun şifre karakterinin ne olduğunu belirler. 2- TextBox nesnesinin ReadOnly özelliğinin görevi nedir? Text kutusunun sadece okunabilir olmasını sağlar. 3- TextBox nesnesinin RightToLeft özelliğinin görevi nedir? Text kutusuna sağdan …

Read More »