Temel bilgisayar ağları 1.dönem 2. yazılı arşivleri - Bilişim Konuları

Etiket -Temel bilgisayar ağları 1.dönem 2. yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi iletim ortamında zayıflamış, bozulmuş sinyali güçlendirmek için kullanılan ağ aygıtıdır? A) Switch B) Köprüler C) Hub D) Tekrarlayıcı E) Geçityolu 2. ……………. […]


S.1. TCP/IP referans modelinde verinin doğru hedefe varması için ağlar arasında yönlendirme ile ilgili kuralların tanımlandığı katmanı yazınız. Network katmanı S.2. Arada başka bir cihaz […]

S.1. 568A standardına göre UTP kablo RJ45 konnektör bağlantısında kullanılan renk dizilimini yazınız? Yeşil Beyaz – Yeşil –Turuncu Beyaz – Mavi –Mavi Beyaz – Turuncu […]

1. OSI modelindeki hangi katmanda, üst katmandan gelen bilgiler paketlere bölünür. İletişim 2. Yönlendirici (router) hangi OSI katmanında tanımlanmıştır. Ağ katmanı 3. Ağ (Ethernet) kartı […]

1. OSI modelindeki hangi katmanda, üst katmandan gelen bilgiler paketlere bölünür. A) İletişim B) Sunu C) Ağ D) Veri Bağlantısı 2. Yönlendirici (router) hangi OSI […]