uygulama sınavları arşivleri - Bilişim Konuları

Etiket -uygulama sınavları

KRİTERLER Sayfaya ortalı şekilde 4 satırlı ve 3 sütunlu bir tablo eklenecek. Tablonun genişliği 620 piksel olacak. Yüksekliği otomatik olacak. (10 puan)   Tablonun 3 […]