Visual basic datetimepicker ile burç kontrolü arşivleri - Bilişim Konuları

Etiket -Visual basic datetimepicker ile burç kontrolü

Bu örneğimizde DateTimePicker nesnesi ile kullanıcının doğum tarihine göre hangi burçtan olduğunu bulan program yapacağız. Formumuza bir tane datetimepicker nesnesi bir tane textbox nensesi ve […]