Visual basic datetimepicker kontrolü arşivleri | Bilişim Konuları

Etiket -Visual basic datetimepicker kontrolü

Bu örneğimizde DateTimePicker nesnesi ile kullanıcının doğum tarihine göre hangi burçtan olduğunu bulan program yapacağız. Formumuza bir tane datetimepicker nesnesi bir tane textbox nensesi ve […]