Temel Bilgisayar Ağları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Temel Bilgisayar Ağları 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. OSI modelindeki hangi katmanda, üst katmandan gelen bilgiler paketlere bölünür.

A) İletişim
B) Sunu
C)
D) Veri Bağlantısı

2. Yönlendirici (router) hangi OSI katmanında tanımlanmıştır.

A) Fiziksel katman
B) İletişim katmanı
C) Sunum katmanı
D) ) Ağ katmanı

3. Ağ (Ethernet) kartı hangi OSI katmanında tanımlanmıştır?

A) Sunum katmanı
B) Veri bağlantı
C) İletişim katmanı
D) Ağ katmanı

4. Aşağıdakilerden hangisi yıldız topolojisinin üstünlüklerinden değildir?

A) Ağ istasyonlarını ekleme -çıkarma
B) Arıza takibi kolaydır
C) Merkezi kontrol
D) Yüksek Kurulum maliyeti

5. Ağ üzerindeki bilgisayarlara ait ethernet kartlarının birbirleriyle iletişim kurdukları 48 bitlik adres aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ping
B) NIC
C) MAC
D) IPC

6. Verileri (dijital bilgileri) elektrik sinyaline çevirerek kabloya gönderen katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri bağlantı katmanı
B) Sunum katmanı
C) Uygulama katmanı
D) Fiziksel katman

7. IEEE adlı kuruluşun 802.3 numaralı komisyonu hangi teknolojinin geliştirilmesinden sorumludur?

A) Token ring
B) Ethernet
C) Kablosuz ağlar
D) Frame relay

8. Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı ip adresi olarak kullanılabilir?

A) 176.124.4.56
B) 192.168.2.154
C) 84.132.45.155
D) 128.10.32.250

9. CSMA/CD teknolojisini açıklarken MA harfleri neyi ifade eder?

A) Verinin aynı anda tüm bilgisayarlara ulaşması
B) Ethernet kartının, hattın boş olup olmadığını kontrol etmesi
C) Verinin sadece hedef bilgisayara ulaşması
D) Hatta bir çarpışma olduğunda Ethernet kartının bunun tespit etmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi sunucu tabanlı ağın özelliklerinden değildir?

A) Sunucu, ağın yöneticisidir
B) Sunucu, istemcilerin bilgi taleplerini takip eder, öncelik sırasına koyar
C) Sunucu, bilgi akışının yönetiminden sorumludur
D) Her bilgisayar istediği bilgi veya servisi alabilir

11. Mbps ifadesinin açılımı nedir?

A) Million bit piece second
B) Million byte Per seconds
C) Mega byte Per second
D) Mega bit Per second

12. 10 Base 2 standartı aşağıdaki topolojilerden hangisini kullanır?

A) Bus
B) Halka
C) Mesh
D) Yıldız

13. 10 Base 2 standardında hangi kablo kullanılır?

A) RJ- 45
B) RJ- 58
C) RG- 58
D) RG – 45

14. Cat 3 tipi UTP kabloda veri hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 Mbps
B) 16 Mbps
C) 20 Mbps
D) 100 Mbps

15. 10 Base T standardında kullanılan en düşük veri iletimine sahip UTP kablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cat 1
B) Cat 2
C) Cat 3
D) Cat 5
16. 10 Base T standardında çalışma istasyonu ile hub arasındaki mesafe aşağıdakilerden hangisidir?

A) 125 m
B) 200 m
C) 150 m
D) 100 m

17. UTP kablolarda aşağıdaki renklerden hangisi kullanılmaz.

A) Turuncu
B) Siyah
C) Yeşil
D) K.Rengi

18. UTP kablolarda kullanılan konnektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) RJ- 45
B) RG – 45
C) RJ- 58
D) RG – 58

19. Fiber optik kablolarda kullanılabilecek en uzun mesafe nedir?

A) 1 km
B) 2 km
C) 3 km
D) 5 km

20. Gigabit ethernet sisteminde hangi kablo standardı kullanılır?

A) Cat 3
B) Cat 4
C) Cat 5
D) Cat 6

21. 10/100BaseT ifadesindeki T aşağıdakilerden hangisini belirtir ?

A) Kablo tipini
C) İletim hızını
B) Katmanı
D) Jak tipini

22. Hangisi data link katmanı içerisinde bir katmandır ?

A) İletim katmanı
C) MAC
B) Uygulama katmanı
D) Ağ katmanı

23. Bir ethernet başlığı içerisinde hangisi bulunmaz ?

A) Hedef MAC adres
C) Veri tipi
B) Kaynak MAC adres
D) Hedef IP adres

24. Aşağıdaki hangi cihaz- cihaz bağlantısında cross kablo kullanılmalıdır ?

A) Bilgisayar- HUB
B) Bilgisayar- Bilgisayar
C) Bilgisayar- Router
D) HUB- Bilgisyar

25. Hangisi switch hubın özelliklerinden değildir.

A) Repeater hublara göre daha hızlıdır.
B) Gönderilen paketleri yanlızca bağlı olan ilgili bilgisayara iletir.
C) İçerisinde fiziksel ile data link katmanı vardır.
D) Gönderilen paketleri bağlı olduğu her bilgisyara gönderir.

26. Aşağıdakilerden hangisi, LAN ağların özelliğidir?

A) Kişisel uygulamalardır
B) Dışa kapalı ağlardır
C) Bilginin paylaşılamaması
D) Web tabanlı olmalarıdır

27. Aşağıdakilerden hangisi, küçük bir ağı kurmak için kullanılan cihazlardır?

A) Kablo + yönlendirici
B) Ağ kartı + kablo
C) Ağ kartı + hub                          
D) Anahtar + modem

28. Aşağıdakilerden hangisi, TCP/IP’yi oluşturan katmanlar biri değildir?

A) Ağ ulaşım katmanı
B) Internet katmanı
C) Oturum katmanı                     
D) Uygulama katmanı

29. Digital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihaza ne denir?

A) Modem                      
B) Firewall
C) Hub
D) ADSL
30. TCP/IP’yi oluşturan katmanlardan hangisi, bilginin karşı tarafa ulaştırılmasından sorumludur?

A) Ağ ulaşım katmanı (Network Access Layer)
B) Internet katmanı (Internet Layer)
C) Taşıma katmanı (Host-to-Host Transport Layer)
D) Uygulama katmanı (Application Layer)

31. İnternet, aşağıdaki ağlardan hangisine örnektir?

A) Geniş alan ağı                          
B) Yerel alan ağı
C) Metropol alan ağı
D) Genel alan ağı

32. Ağ sisteminde kendisine gelen bilgiyi, gitmesi gerektiği yere değil de portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollayan eleman, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Swich
B) Modem
C) Yönlendirici
D) Hub

33. Fiber optik kablo, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10Base2
B) 10BaseF
C) 10Base5
D) 10BaseT

34. Hub veya switchlerde kullanılan kablolar RJ–45 konnektörlere hangi standarda göre dizilir?

A) 568B
B) 568A ve 568B
C) 568A ve 568C
D) 568C

35. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ağ kartı anlamındadır?

A) BNC
B) NIC  
C) UTP
D) OSI

36. MAC adresi kaç bitten oluşur?

A) 12
B) 23
C) 36
D) 48

37. Ethernet kartlarında hangi tip konnektör kullanılmaz ?

A) RJ-45
B) BNC
C) AUI
D) RJ-11

38. Hub’a bağlı bilgisayarlarda kablonun maksimum uzunluğu ne kadar olabilir ?

A) 100  
B) 185
C) 500
D) 2000

39. Kullanılan UTP çapraz kablonun İngilizce karşılığı nedir ?

A) Crossover                   
B) Fiberoptik
C) Switch
D) Crosser

40. Saniyede iletilen bit miktarı hangi ölçüm birimi ile adlandırılır ?

A) Mhz
B) Bps  
C) Bnc
D) Rpm

41. Piyasada en çok hangi kategori kablo kullanılmaktadır?

A) CAT4
B) CAT5              
C) CAT6
D) CAT3

42. Bilgisayar ağları üzerindeki iletişim …………..…………… iletişimdir.

Seri

43. Ağ iletişimini düzenleyen kurallara ……………..……… denir.

Protokol

44. Evlerde, işyerlerinde oluşturulan ağlar …………………… alan ağlarına girer.

Yerel

45. Dijital olarak kodlanmış bilginin tüm bitleri aynı anda transfer ediliyorsa buna …………….…………… veri iletimi denir.

Paralel

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum