Temel Bilgisayar Ağları 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Temel Bilgisayar Ağları 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi iletim ortamında zayıflamış, bozulmuş sinyali güçlendirmek için kullanılan ağ aygıtıdır?

A) Switch
B) Köprüler
C) Hub
D) Tekrarlayıcı
E) Geçityolu

2. ……………. kablolarında veri iletimi elektrik sinyalleri yerine ışık ile yapılır.

A) Çift Burgulu
B) Fiber Optik
C) Fiber Optik Alıcı
D) Koaksiyel
E) UTP Kablo

3. Aşağıdakilerden hangisi internette aranılan bir adresle bağlantı kurulup kurulmadığını kontrol etmek için kullanılır?

A) FTP
B) Host
C) Ping
D) Domain
E) IP

4. Aşağıdakilerden hangisi iletim mesafesi en kısa olan kablodur?

A) Çift Burgulu
B) Tek Burgulu
C) Fiber Optik Alıcı
D) Fiber Optik
E) Koaksiyel

5. Aşağıdakilerden hangisine farklı ağ tiplerini birbirine bağlamak için kullanılan ağ aygıtıdır?

A) Köprüler
B) Tekrarlayıcı
C) Hub
D) Switch
E) Güvenlik duvarı

6. Hangisi bilgisayarlar arasındaki iletişimin verici ve alıcılar sayesinde uydular vasıtasıyla kablosuz olarak yapıldığı ağ çeşididir?

A) LAN
B) WAN
C) Sanal Alan Ağları
D) Domain
E) Wireless Network

7. Hangisi yerel alan ağlarının bağlantı şekli değildir?

A) Yıldız
B) Halka
C) Ortak Yol
D) Wireless Network
E) Ağaç

8. Aşağıdakilerden hangisi iki bilgisayar arasında bağlantı kurulurken kullanılmaz?

A) Düz Kablo
B) Hub
C) Switch
D) Cross Kablo
E) Tekrarlayıcı

9. Cross kablo uçlarının bağlantısı nasıldır?

A) 1-2 , 3-8
B) 1-3 , 2-6
C) 1-5 , 2-4
D) 3-1 , 5-4
E) 1-4 , 2-8

10. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bilgisayar ağlarını birbirine bağlar?

A) Köprüler
B) Hub
C) Tekrarlayıcı
D) Switch
E) Modem

11. Bir networkün geçerli olabilmesi için hangisinin olması zorunlu değildir?

A) Bilgisayarlar
B) Network kartları
C) İletişim kabloları
D) Yazıcı
E) Ağ yazılımları

12. Elektrik sinyallerinin taşınması sırasında kablo etrafında oluşan elektromanyetik alana ne denir?

A) Virüs
B) Engelleyici
C) Veri
D) Gönderici
E) Parazit

13. Koaksiyel kablolarda taşınan sinyallerin kablo içerisindeki hızına ne denir?

A) Zayıflama
B) Yayılma Hızı
C) Kesim Frekansı
D) Karekteristik
E) Taşıma kapasitesi

14. Koaksiyel kabloların özelliklerine göre aldıkları kodları gösteren ifade hangisidir?

A) RGB(X)
B) RJ(X)
C) BNC
D) BNC(X)
E) RGX(X)
15. Hangisi koaksiyel kabloların kullanım alanlarından değildir?

A) Televizyon
B) CATV
C) Geniş alan ağları
D) Telefon ağları
E) Yerel alan ağları

16. Aşağıdakilerden hangisi koaksiyel kablonun yapısında bulunmaz?

A) Sonlandırıcı
B) İletken bakır
C) Yalıtkan tabaka
D) Zırh örgü
E) Koruyucu yalıtkan tabaka

17. Yerel alan ağlarında kullanılan koaksiyel kablo modeli hangisidir?

A) RG-6
B) RG-11
C) RG-8
D) RG-58/U
E) RG-59

18. Çapraz kablo bağlantısında kullanılan renk sıralaması hangisidir?

A) 1-2-3-4-5-6-7-8
B) 1-3-2-4-6-5-7-8
C) 3-6-1-4-5-2-7-8
D) 3-1-4-2-5-7-8-6
E) 3-4-1-2-6-5-7-8

19. Koaksiyel kablolar Ethernet kartına hangi konnektör ile bağlanır?

A) BNC Sonlandırıcı
B) BNC Barrel Konnektör
C) BNC T Konnektör
D) AUI Konnektör
E) RJ-45 Konnektör

20. Çapraz bağlantıda soldan sağa doğru 6. sıradaki kablonun rengi hangisidir?

A) Turuncu
B) Turuncu Beyaz
C) Mavi
D) Mavi Beyaz
E) Yeşil Beyaz

21. 4 Mbps hızında veri iletimi yapan Token-ring ağlarında ve bazı telefon sistemlerinde kullanılan kablo çeşidi hangisidir?

A) CAT3
B) CAT1
C) CAT4
D) CAT2
E) CAT5

22. Birbirine çok uzak ağların bir araya gelerek oluşturdukları ağ hangisidir?

A) MAN
B) SAN
C) LAN
D) VPN
E) WAN

23. Ağ elemanlarını bağlayan üzerinde trafik denetimi yapmayan ağ cihazı hangisidir?

A) Routher
B) Hub
C) Bridge
D) Gateway
E) Switch

24. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı çeşidine göre bir modem çeşidi değildir?

A) Ethernet
B) Paralel
C) Hub
D) Kablosuz
E) PCI

25. Farklı fiziksel özelliklere sahip uçları birbirine bağlayan ağ cihazı hangisidir?

A) Modem
B) Gateway
C) Switch
D) Transciever
E) Routher

26. OSI Katmanlarından hangisi bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmış olarak elde edilmesini sağlar.

A) Uygulama
B) Oturum
C) Sunuş
D) Ağ
E) Ulaşım

27. Ethernet kartlarında bulunan MAC adresleri kaç bitten oluşmaktadır?

A) 48
B) 24
C) 40
D) 12
E) 36

28. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP’nin Uygulama katmanında bulunana protokollerden birisi değildir?

A) FTP
B) SMTP
C) HTTP
D) DNS
E) TCP

29. Aşağıdakilerden hangisi TCP/IP’nin Ulaşım katmanında bulunan protokollerden birisidir?

A) IP& ICMP
B) TCP
C) UDP
D) SMTP
E) FTP

30. TCP/IP Protokolünde İletişimin sağlanması için kullanılan Soket Numarası kaç bitlik veridir?

A) 48
B) 36
C) 32
D) 24
E) 16
31. “Ağ içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır.” Açıklaması yapılan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) SMTP
B) SNMP
C) UDP
D) TCP
E) IP & ICMP

32. “Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokol” aşağıdakilerden hangisidir?

A) TFTP
B) SNMP
C) ICMP
D) FTP
E) TELNET

33. Dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcısının çok değişik konularda haberler, yazılar gönderdiği bir tartışma platformu olan ve postalanma hizmetinin yürütülmesini sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) HTTP
B) FTP
C) UDP
D) NNP
E) TELNET

34. Aşağıdakilerden hangisi TCP Segment Formatında bulunan başlıklardan birisi değildir?

A) Gönderici port no
B) Kullanıcı numarası
C) Alıcı port no
D) Onay numarası
E) Sıra numarası

35. “O anda kullanılan IP uyarlamasını gösterir. Farklı uyarlamada başlıktaki alanların yerleri değişiklik gösterdiğinden, paketin doğru yorumlanması için kullanılır.” Yandaki açıklama “IP başlığı içindeki alanlar”dan hangisidir?

A) Başlık uzunluğu
B) Uyarlama
C) Hizmet türü
D) Kimlik saptaması
E) Toplam uzunluk

36. Bir ICMP Protokol kümesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Başlık
B) Hata sınama
C) Tip
D) Parametreler
E) Kod

37. Aşağıdakilerden hangisi ICMP mesaj tipi değildir?

A) Alıcıya erişilemiyor
B) Zaman aşımı
C) Yansıma parametresi
D) Yansıma
E) Zaman damgası

38. OSI Modeli kaç katmandan oluşmaktadır?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

39. OSI Modelinde iki bilgisayar arasında veri iletimi yapılırken verilerin gönderilebileceği kadar parçalara bölündüğü katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma
B) Ağ
C) Veri iletim
D) Fiziksel
E) Uygulama

40. OSI Modelinde iki bilgisayar arasında veri iletimi yapılırken gönderilecek her veriye “çerçeve başlığı”, “ağ başlığı” ve “veri izleyicisi” kodlarının eklendiği katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunum
B) Oturum
C) Veri iletim
D) Fiziksel
E) Uygulama

41. Aşağıdakilerden hangisi OSI ve TCP/IP modellerinin benzerliklerinden değildir?

A) Katmanlı yapıdadırlar
B) Her ikisinde de uygulama katmanı vardır
C) Devre anahtarlamalı teknoloji kullanılır.
D) Benzer iletim ve ağ katmanlarına sahiptirler
E) Her iki modeli de iyi bilmek gerekir

42. İki bilgisayar arasında gönderilecek olan her veri parçasına ne denir?

A) Paket
B) Veri
C) Veri
D) Segment
E) Bit
43. 16382 Ağa sahip ve her ağda da 65534 Adrese sahip olan IP Sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

44. Aşağıdaki verilen Adres numarası başlangıçlarından hangisi herhangi bir IP sınıfının Maksimum alabileceği numara değildir?

A) 126
B) 191
C) 223
D) 240
E) 247

45. 255 bilgisayarın bağlanacağı bir Adres almak istersek hangi sınıf bir IP almamız gerekir?

A) E
B) D
C) C
D) B
E) A

46. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir IP adresidir?

A) 192.100.256.5
B) 212.167.169
C) 169.0.312.134
D) 256.23.54.56
E) 242.0.0.250

47. Aşağıdaki IP adresleri verilmiş olan bilgisayarlardan hangisi aynı ağda bulunur ve iletişime geçebilir?

A) 192.234.32.236 192.234.32.2
B) 194.125.6.34 194.124.6.35
C) 34.217.193.154 34.217.192.154
D) 245.213.45.69 254.213.45.70
E) 192.5.5.5 192.5.5.5

48. 10010100.01101011.00011111.11001000 numaralı IP adresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 148.107.31.200
B) 148.69.31.200
C) 148.107.123.200
D) 123.107.31.89
E) 148.107.31.201

49. Host isimlerini IP adreslerine çeviren protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) ARP
B) RARP
C) DHCP
D) BOOTP
E) DNS

50. Aşağıda verilen internet adresi kısaltmaları ve yanlarında anlamlarından hangisinin eşleşmesi yanlıştır?

A) info: bilgi sunan siteler
B) mil: askeri kuruluşlar
C) arts: sanat ve kültürle ilgili siteler
D) edu: üniversiteler
E) int: internet sağlayıcıları

51. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir internet adresidir?

A) htp://www.ysk.gov.tr
B) http//www.mynet.com
C) http//:www.google.com.tr
D) http://rize.meb.gov.tr
E) http.www.hotmail.com

52. İnternetten dosya transfer etmeyi sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) HTTP
B) FTP
C) DNS
D) DHCP
E) SMTP

53. Sistem içindeki bilgileri dışarı sızdırmak için kullanılan program parçacığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virüs
B) Trojan
C) Spy
D) Spam
E) Alfa

54. Spam nedir?

A) İçeriden bilgi sızdıran casus yazılımlardır.
B) Talep olmadığı halde gönderenin menfaatine çalışan ve sürekli gelen e-postalardır.
C) İstemsiz web sayfalarını açan yazılımlardır.
D) Dosyaları bozarak zarar veren yazılımlardır.
E) exe oluşturan yazılımlardır.

55. Dışarıdan açık portlarınız üzerinden gelecek saldırılara karşı bilgisayarınızda……………. kurulu olması gerekir?

A) FireWall
B) Antispy
C) Virüs
D) AntiSpam
E) Antivirüs
56. Sizin isteğiniz dışında internet sayfalarının açılmasına ve sizi istediği internet sitesine açmayı zorlayan yazılımlara ne denir?

A) Dialer
B) Trojan
C) Spy
D) Spam
E) Virüs

57. Hangisi antivirüs programı değildir?

A) Norton
B) Avast
C) Ghost
D) NOD32.
E) Esed

58. Virüsler hangi dosya uzantısına daha kolay bulaşır?

A) EXE
B) BMP
C) WAV
D) DLL
E) GİF

59. İsteğimiz dışında telefonumuzu çevirerek telefon faturası üzerinden kendi hesaplarına para kazandıran zararlı yazılım hangisidir?

A) Trojan
B) Spam
C) Spy
D) Dialer
E) Antivirüs

60. Aşağıdakilerden hangisi imaj programı değildir?

A) Acronis
B) Restore
C) ImageReady
D) Ghost
E) Hiçbiri

61. Diskin tümünün yedeğini, dosya olarak almak için hangi sıra takip edilir?

A) Local-Partition-to Image
B) Local-Disk-from Image
C) Local-Disk-to Image
D) Local-Partition-to Partition
E) Image-Disk-Partition

62. Ağ üzerinde paylaşım isminizin görüntülenmesini istemiyorsanız başına hangi işareti koyarız?

A) &
B) $
C) @
D) #
E) &

63. \\ işareti neyi temsil eder?

A) Sürücü
B) Partition
C) Ağ
D) Klasör
E) Dosya

64. Ghost programında geri yükleme yapılırken imaj dosyanızın geri yükleneceği yer için hangi ifade kullanılır?

A) Local
B) Drive
C) Source
D) Destination
E) Konum

65. Hangisi DOS altında imaj alındıktan sonra geri yükleme işlemidir?

A) disk to image
B) partition to partition
C) disk from image
D) disk to disk
E) Hiçbiri

66. Sabit diskin parçalanmış her bir parçasına partition denir? D( X ) Y( )

67. Yedek alınmış dosyaları geri yüklemek için Backup işlemi yapılır. D( ) Y( X )

68. Yedekleme, XP Home İşletim Sistemine sonradan kurulur. D( X ) Y( )

69. CD den CD ye kopya almak için Nero programı kullanılır. D( X ) Y( )

70. Disk to Disk hem fdisk hemde format işlemini gerçekleştirir. D( X ) Y( )

71. Bir diskin imajı dosya halinde alınırken, dosya aynı disk içine alınabilir. D( ) Y( X )

72. Kendini dosyalara bulaştırarak çoğalan zararlı programlara SPY denir. D( ) Y( X )

73. Solucanlar, kendi başlarına bağımsız şekilde çalışabilir ve bir taşıyıcı dosyaya ihtiyaç duymadan ağ bağlantıları üzerinde yayılabilir? D( X ) Y( )

74. Trojanlar, klavyeden girdiğimiz karakteri sistem dışına aktarırlar? D( X ) Y( )

75. Solucanlar, dosyalara ve boot sektöre tesir eder? D( ) Y( X )

76. Boot sectör virüsleri MBR üzerine yerleşir? D( X ) Y( )

77. Bilgisayar virüsleri biyolojik olarak canlılarada bulaşabilir? D( ) Y( X )

78. ……Modem……bilgisayardaki verileri yani digital sinyali, Analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihazdır.

79. ………İntranet…..…..kurum içi özel iletişim ağıdır.

80. ……STP……..kablolar maliyetlerinin fazla olması sebebiyle pek fazla tercih edilmemektedir.

81. İki bilgisayarı direk birbirine bağlarken ……cross…….. kablo kullanılır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap