Temel Bilgisayar Ağları Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Temel Bilgisayar Ağları Çalışma Soruları

1. OSI modelindeki hangi katmanda, üst katmandan gelen bilgiler paketlere bölünür.

İletişim

2. Yönlendirici (router) hangi OSI katmanında tanımlanmıştır.

Ağ katmanı

3. Ağ (Ethernet) kartı hangi OSI katmanında tanımlanmıştır?

Veri bağı

4- Aşağıda verilen ağ resimlerinin altına topolojilerini yazınız?

Yıldız Topolojisi Halka (Token ring) Topolojisi

5. Ağ üzerindeki bilgisayarlara ait ethernet kartlarının birbirleriyle iletişim kurdukları 48 bitlik adres aşağıdakilerden hangisidir?

MAC

6. Verileri (dijital bilgileri) elektrik sinyaline çevirerek kabloya gönderen katman aşağıdakilerden hangisidir?

Fiziksel katman

7. IEEE adlı kuruluşun 802.3 numaralı komisyonu hangi teknolojinin geliştirilmesinden sorumludur?

Ethernet

8. Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı ip adresi olarak kullanılabilir?

192.168.2.154

9. CSMA/CD teknolojisini açıklarken MA harfleri neyi ifade eder?

Verinin aynı anda tüm bilgisayarlara ulaşması

10. OSI Katmanlarından 4 tanesini yazınız?

Uygulama, Sunum, Oturum, İletişim, Ağ(Network), Veri Bağı(Data Link), Fiziksel

11- Bilgisayarların birbirine bağlanma sebeplerini yazınız?

• Kaynakları paylaşmak
• Uygulama yazılımlarını paylaşmak
• Verimliliği arttırmak

12- Sunucu nedir?

Ağdaki diğer bilgisayarlara hizmet veren ve kaynaklarını paylaşan bilgisayarlara sunucu denir.

13- İstemci nedir?

Sunucu bilgisayarlarından hizmet alan bilgisayarlara istemci denir.

14- Bilgisayarlardaki bütün işlemler ağ sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu yüzden bilgisayar ağ sistemleri ………………………… olarak da adlandırılır.

Çevrimiçi (online) sistem

15- Bu sistemde ana (host) bilgisayar işlemleri icra eder. Sistem kendisine network üzerinden bağlı tüm bilgisayarların bilgi alış-verişini kontrol eder. Bilgisayarlardan gelen işlemler bir sıraya konarak ayrı ayrı derlenip çalıştırılırlar.
Yukarıda tanımı verilen ağ sistemlerindeki işleme ne ad verilir?

Yığın İşlemi (Batch processing)

16- Bu sistemde iki veya daha fazla bilgisayar bir bilgisayara bağlıdır. Aynı zamanda bir veya birden fazla kullanıcı aynı bilgisayarı ortak olarak kullanabilir. Bu sistemle, programlara belli zaman aralıklarında bilgisayar merkezi işlem birimini (CPU) kullanma hakkı verilir.
Yukarıda tanımı verilen ağ sistemlerindeki işleme ne ad verilir?

Zaman Paylaşımı Sistemi (Time sharing system)

17- Bu yöntemle iki veya daha fazla bilgisayar işlemleri paylaştırır. Bu şekilde gerekli zaman kısaltılmış ve her bilgisayara program kurulumu önlenmiş olur.
Yukarıda tanımı verilen ağ sistemlerindeki işleme ne ad verilir?

Dağıtık Veri İşleme Metodu (Distributed processing)

18- Bilgisayar ağ sistemlerinin temel çeşitleri nelerdir?

• Eş düzeyli ağ sistemi
• Sunucu tabanlı ağ sistemi

19- Bilgisayar ağlarında yaygın olarak kullanılan protokollerden 3 tanesini yazınız?

NetBEUI , NetBEUI, APPC (Advanced Peer to Peer Communication), X.25, HDLC

20- Bilgisayarları network üzerinden birbirine bağlar.

Ethernet kartı.

21- Bu yapıda tüm çalışma istasyonları uzun bir kabloya bağlıdır. Kablonun her iki ucuna sonlandırıcı adı verilen dirençler takılır. Kurulumu kolaydır. En büyük dezavantajı kablonun bir noktasında oluşan kopukluğun tüm sistemi çökertmesidir. Yanda tanımı verilen LAN topolojisi nedir?

BUS Topolojisi

22- Bu modelde, tüm istasyonlar 10BASE-T veya 100BASE-TX kabloları ile merkezde bulunan hub veya switch hub cihazlarına bağlanır. Ağdaki her çalışma istasyonu bağlantısı birbirinden bağımsız olduğu için herhangi bir istasyon bağlantısının kopması diğer istasyonları etkilemez. Yukarıda tanımı verilen ağ topolojisi nedir?

YILDIZ Topolojisi

23- Ağ içindeki bilgisayarları tanımlamak için kullanılır.

IP Adresi

24- IP adresten network adresi elde etmek için kullanılır.

Network Mask (Alt Ağ Maskesi)

25- Diğer ağlardaki bilgisayarlara ulaşmak için kullanılır.

Varsayılan Ağ Geçidi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap