Temel Elektronik ve Ölçme 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Temel Elektronik ve Ölçme 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1- …….. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Kısa Devre

2- …………, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlarda kullanılan iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan kurtaran elamanlardır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Sigorta

3- Elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı gövdelerinin bir iletkenle toprağa gömülü vaziyetteki “…………..” sistemine bağlanması yöntemidir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Topraklama

4- El takımları nelerdir?

Tornavida, kontrol kalemi, pense, yan keski, karga burun

5- teo11-5
Şekildeki el takımının adı nedir?

Kontrol kalemi

6- teo11-6
Şekildeki el takımının adı nedir?

Pense

7- teo11-7
Şekildeki el takımının adı nedir?

Kargaburun

8- teo11-8
Şekildeki el takımının adı nedir?

Yankeski

9- Devrede enerji ve kaçak olup olmadığı ve cihaz kontrolü gibi işlemler yapıldığı el takımının adı nedir?

Kontrol kalemi

10- Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddelere ne ad verilir?

Yalıtkan

11- Elektrik enerjisini özellikleri nelerdir?

Elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüştürülmesi kolaydır, Verimi yüksektir, Elektrik enerjisi sayısız bir çok parçaya ayrılarak kullanılabilir. Elektrik enerjisi bulunduğu yerin ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini hızla yükseltir.

13- Birim zamandaki elektrik enerjisi ne ile tanımlanır?

Elektrik gücü

14- 100 W’lık lamba günde 2 saat yandığında ayda ne kadar enerji harcar?

W=P x t =100 x 2= 200 Ws (Günde Harcanan Enerji)
200 x 30 (Gün) = 6000 W = 6 KW (Ayda Harcanan Enerji)

15- 2000 W’lık bir ısıtıcı günde 5 saat çalıştırıldığında yılda ne kadar enerji harcar ?

W=P x t =2000 x 5= 10000 Ws (Günde Harcanan Enerji)
10000 x 30 (Gün) = 30000 W = 30 KWa (Ayda Harcanan Enerji)
30 x 12 (Ay) = 360 KWs (Yılda Harcanan Enerji)

16- Elektriği ileten maddelere ne ad verilir?

İletken

17- Elektrik akımının bir değere kadar iletmeyen bu değerden sonra sonsuz küçük direnç göstererek elektriği ileten maddelere ne ad verilir?

Yarı iletken

18- Yalıtkan’a örnek veriniz?

Cam, Tahta, Ebonit

19- İletkene örnek veriniz?

Altın, Demir, Bakır, Nikel

20- Yarı iletkene örnek veriniz?

Silisyum, Germanyum

21- Her hangi bir büyüklüğün kendi cinsinden tanımlı bir birimle karşılaştırma işlemine ne ad verilir?

Ölçme

22- ……….ölçü aletleri ölçtükleri elektriksel büyüklüğün o andaki değeri skalasından veya göstergesinden gösteren, başka bir ölçüme geçildiğinde eski değeri kaybedip yeni ölçüm değerini gösteren ölçü aletleridir.

Noktalı kısma ne Gösteren gelmelidir?

23- ………… ölçü aletleri, ölçülen büyüklüğün değerini zamana bağlı olarak grafik kağıdı üzerine çizerek kayıt ederler.

Noktalı kısma ne gelmelidir?

Kaydedici

24- ……..ölçü aletleri, ölçtükleri elektriksel büyüklük değerini zamana bağlı olarak toplarlar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Toplayıcı

25- teo11-25  Şekilde ki ölçü aleti hangi ölçü aleti türüne girmektedir?

Toplayıcı ölçü aleti

26- teo11-26
Şekilde ki ölçü aletleri hangi ölçü aleti türüne girmektedir?

Gösteren ölçü aleti

27- ……….. doğru veya alternatif akım devrelerinde alıcının çektiği akımı ölçen ölçü aleti olup devreye seri bağlanır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Ampermetre

28- teo11-28 yandaki simge hangi ölçü aleti gostermektedir?

Ampermetre

29- …………. doğru ve alternatif akım devresinin ya da devreye bağlı bir alıcının uçlarındaki gerilim değerini ölçmeye yarayan ölçü aleti olup devreye paralel bağlanır.

Voltmetre

30- teo11-30 yandaki simge hangi ölçü aleti gostermektedir?

Voltmetre

31- ……… doğru ve alternatif akım devrelerinde alıcıların çektikleri elektriksel gücü ölçen aletleridir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Wattmetre

32- teo11-32 yandaki simge hangi ölçü aleti gostermektedir?

Wattmetre

33- …….. elektrik veya elektronik devrelerinde akım, gerilim, direnç, frekans endüktans ve kapasite ölçümü yapar.
Noktalı kısma ne gelmelidir?

Avometre

34- teo11-34 yandaki simge hangi ölçü aleti gostermektedir?

Avometre

35- Ölçü aletleri göstergelerine göre isimleri nelerdir?

Analog ve Dijital

36- Analog ölçü aleti devreye bağlandığında aletin ibresi bulunduğu yerden ileriye doğru sapar. Sapmayı gerçekleştiren bu kuvvete ne ad verilir?

Çalıştırma kuvveti

37- Hangi ölçü aletinde daha hassas ölçüm yapılabilir?

Dijital

38- Üreteçten çıkan akımın alıcı üzerinden geçerek tekrar üretece ulaşması için izlediği yola ne denir?

Elektrik devresi

39- Herhangi bir enerjiyi (kimyasal, mekanik, ısı, ışık), elektrik enerjisine dönüştüren devre elemanına ne denir?

Üreteç

40- Elektrik üreteçlerine örnek veriniz?

Pil, akü, elektrik santrali

41- teo11-41 yandaki simge neyi ifade etmektedir?

Pil

42- ……….. üzerlerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanlarıdır.Noktalı kısma ne gelmelidir?

Direnç

43- teo11-43
şekilde anahtar simgeleri verilmiştir. Şekilde sırasıyla anahtarın hangi durumları verilmiştir?

Açık-Kapalı

44- teo11-44
şekilde buton (düğme) simgeleri verilmiştir. Şekilde sırasıyla anahtarın hangi durumları verilmiştir?

Açık-Kapalı

45- Eğer bir devrede anahtar açık olduğu için ya da akım yolunda bir kopukluk olduğu için üreteçten almaca enerji aktarılamıyorsa bu devrelere ne ad verilir?

Açık devre

46- teo11-46 Şekildeki devre hangi devre türüne örnek gösterilebilir ?

Açık devre

47- Bir elektrik devresinde anahtar kapalı, iletkenler sağlam ve üreteçteki enerji alıcıya ulaşıyorsa bu tür devreye ne ad verilir?

Kapalı devre

48- teo11-48 Şekildeki devre hangi devre türüne örnek gösterilebilir ?

Kapalı devre

49- Anahtar kapalı olmasına rağmen herhangi bir nedenle elektrik akımı, alıcıya gitmeden devresini daha kısa yoldan veya direnci yok denecek kadar az olan yoldan tamamlıyorsa, bu şekildeki devrelere ne ad verilir?

Kısa devre

50- 25=?

2x2x2x2x2=32

51- 10000 ve 670 ve 50 sonuçları nelerdir?

Bir sayının hangi üssü 0 olursa o sayı 1’e eşittir.

52- 82=?

8×8=64

53- 43=?

4x4x4=64

54- (22)4=?

(2×2)3=44=4x4x4x4=256

55- 32×31=?

3(2+1)=33=3x3x3=27

56- 81=?

8

57- 5-2=?

1/52=1/(5×5)=1/25

58- 44×4-3=?

4(4-3)=41=4

59- Direnç birimleri nelerdir ?

teo11-59

60- 5K Ω bir direnç ne kadar ohm’dur?

5×103=5X1000=5000Ω

61- 2M3 Ω bir direnç kaç K ohm’dur?

2M3=2,3M Ω = 2,3X103 =2,3X1000=2300K Ω

62- 5.000.000 μ Ω bir direnç kaç ohm’dur?

5x106x10-6=5×106-6=5×100=5×1=5 Ω

63- Direnç Renk Kodları ve Değerleri Nelerdir?

teo11-63

SoKKTaSaYaMaMGiBi

64- Rengi turuncu, mor, kahverengi ve altın olan bir direnç kaç Ω’dur?

Turuncu Mor Kahverengi Altın
3 7 101 Hata Payı =%5
37 x 10
370 Ω

65- Rengi kırmızı, kırmızı, kırmızı ve gümüş olan bir direnç kaç Ω’dur?

Kırmızı Kırmızı Kırmızı Gümüş
2 2 102 Hata Payı =%10
22 x 102
2200 Ω = 2,2 K Ω

66- Yönü ve şiddeti zamana göre değişmeyen akıma ne denir?

 

Doğru Akım

67- Aküler, piller, DC dinamoları ……….. örnek verilebilir?

Noktalı kısma ne gelmelidir?

Doğru Akıma

68- Elektrik devrelerinde ki gerilimin birimi nedir?

 

Volt (V)

69- Elektrik devrelerinde ki akımın birimi nedir?

 

Amper (I)

70- Voltmetre devreye nasıl bağlanır?

 

Paralel

71- Ampermetre devreye nasıl bağlanır?

 

Seri

72- Elektrik akım şiddetini ölçmede kullanılan ölçü aletlerine ne ad verilir?

Ampermetre

73- Elektrik gerilimi ölçmede kullanılan ölçü aletlerine ne ad verilir?

Voltmetre

74- Alıcının içinden geçen akım şiddetinin alıcının uçlarına uygulanan gerilimle doğru, alıcının direnci ile ters orantılı olduğu görülür. Buna ……. denir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Ohm Kanunu

75- V=IxR formülü nedir?

 

Ohm kanununda Gerilim (V), Akım (I), Direnç (R) değerlerini hesaplayan formüldür.

76- teo11-76 Şekilde üreticin gerilimi kaç V’dir?

V=IxR=2×100=200V

77- teo11-77 Şekilde yer alan devredeki direnç kaç ohm’dur?

V=IxR 12=1xR R=12/1=12 ohm’dur

78- teo11-78 Şekilde yer alan devredeki akım kaç amperdir?

V=IxR 10=Ix100 I=10/100=0,1A ‘dir.

79- Elektriksel güç hesaplama formülü nedir? Birimi nedir?

 

P=IxV Watt=W’dır.

80- Devreden geçen akım 2A ve gerilim 5V ise meydana gelecek elektriksel güç kaç W’dir.

P=IxV 2×5=10W’dır.

81- Zamanla yönü ve şiddeti değişen akıma ……… akım denir.
Noktalı kısma ne gelmelidir ?

Alternatif

82- teo11-82 Yandaki grafikler sırasıyla hangi akımı göstermektedir?

Doğru Akım-Alternatif Akım

83- Sinüs eğrisindeki gerilimin değeri, sıfırdan başlayıp yükselmiş ve 90º de en yüksek değerine ulaşmıştır. Daha sonra azalma göstererek 180º de sıfıra düşmüştür. Buna ……….. denir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

Pozitif Alternans

84- Sinüs eğrisindeki gerilimin değeri, 180º den sonraki ve 360º ye kadar olan ters yöndeki eğriye ise …………denir. Noktalı kısma ne gelmelidir ?

Negatif Alternans

85- İk alternansın oluşturduğu bir döngüye ne ad verilir?

 

Saykıl

86- Bir saykılın tamamlanması için geçen zamana ne ad verilir?

 

Periyot

87- Saniyede ki saykıl sayısına ne ad verilir?

 

Frekans

88- Bir sinüzoidal dalga çiziniz üzerinde Maksimum, ortalama gerilim değerleri gösteriniz. Pozitif ve negatif alternansı + ve – olarak işaretleyerek gösteriniz.

teo11-88

89- a-Eğer bir sinüzoidal eğri t=0 anında sıfır başlangıç noktasından başlayıp maksimum değerine gidiyorsa ne ad verilir?

b-Sinüzoidal dalgasını çiziniz
a- Sıfır faz
b- teo11-89

90- a- Eğer bir sinüzoidal eğri t=0 anında sıfır başlangıç noktasından bir θ açısı kadar önce başlayıp pozitif maksimum değere doğru artıyorsa bu eğriye ne ad verilir?

b-Sinüzoidal dalgasını çiziniz
a-İleri faz
b- teo11-90

91- a- Eğer bir sinüssel eğri t=0 anında sıfır başlangıç noktasından başlamayıp bir θ açısı kadar sonra başlıyorsa bu eğriye ne ad verilir?
b-Sinüzoidal dalgasını çiziniz
a- Geri faz
b- teo11-91

92- Gerilim ve akım değerlerinin değişimleri ile genliğini zamana bağlı olarak grafik halinde gösteren alete ne ad verilir?

Osilaskop

93- teo11-93 Şekilde gördüğünüz elektriksel büyüklükleri ölçen aletin adı nedir?

Osilaskop

94- teo11-94 Şekilde yer alan devredeki akım kaç amperdir?

30k Ω= 30×1000= 30000 Ω
V=IxR 12=Ix30000 I=12/30000=0,0004A=0,4 mA ‘dir.

95- teo11-95 Şekilde yer alan devredeki direnç kaç ohmdur?

V=IxR 12=0,5xR I=12/0,5= 12/(5/10)=120/5=24 Ω

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1

Yorum Yap