Veri Tabanı 1.Dönem 1.Yazılı-3 | Bilişim Konuları

Veri Tabanı 1.Dönem 1.Yazılı-3

1-) Veri tabanı Microsoft Access’in normal dosya uzantısı ve çalıştırılabilir dosya uzantısı nedir? Yazınız. Ve Başlat –çalıştıra hangi komut yazılarak çalıştırılır.

a) Veri tabanı uzantısı :……………….

b) Çalıştırılan dosya uzantısı :……………….

c) Başlat – Çalıştır :……………….

2-) Access veritabanı programında aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerini yazınız.

Ctrl+ “–”
Ctrl+F
Ctrl+Z
F1
F5

3-) Access veri tabanı nesnelerinin isimlerini yazınız.

a) ………………………………………. e) ……………………………………….

b) ………………………………………. f) ……………………………………….

c) ………………………………………. g) ……………………………………….

 

d) ………………………………………. h) ……………………………………….

4-) Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

a) Tablo :…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

b) Alan : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5-) Access veri tabanında kullanılan veri türlerinin isimlerini yazınız

a) ………………………………………. f) ……………………………………….

b) ………………………………………. g) ……………………………………….

c) ………………………………………. h) ……………………………………….

d) ………………………………………. i) ……………………………………….

e) ………………………………………. k) ……………………………………….

6-) Aşağıdaki veri türlerinin açıklamalarını yazınız.

a) Not : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) Köprü : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7-) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a) Metin veri Türü Yazı ve __________ karışık kullanılabildiği, ama üzerinde hesap yapılamayan veri türüdür. Girilen metnin uzunluğu __________ karakteri aşamaz.
b) Not veri türü Çok satırdan oluşan, __________ karaktere varan metin ve sayı (__________ – abecesayısal) girilebilen veri türüdür.
c) Sayı veri türü Üzerinde __________ işlemler yapılabilen sayısal (nümerik) verilerdir.__________, __________, __________ veya __________ byte bellek alanı kaplayabilir.
d) Para birimi veri türü Virgülden önce 15, virgülden sonra 4 __________ saklayabilen, üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen veri türüdür.

😎 Veri sayfası görünümü ile ilgili aşağıdaki işlemler nasıl yapılabilir, yanlarına yazınız:

􀂾 Bir alanın adını değiştirmek : …………………………………………………………………………………

􀂾 Bir alanı silmek : …………………………………………………………………………………

􀂾 Bir alan eklemek : …………………………………………………………………………………

􀂾 Bir alanın genişliğini değiştirmek: ………………………………………………………………………………

􀂾 Bir alanın yerini değiştirmek : …………………………………………………………………………………

9-) Aşağıdaki şartlara uyan giriş maskelerini yazınız

a) “Not” alanı 0 ile 100 arasında sayısal değer girilecek :……………………………………………………….

b) “Adı” alanına girilen metin büyük harfe çevrilecek :……………………………………………………….

c) ”Tarih” alanı 1/1/2000 ile 31/12/200 arasında :………………………………………………………..

d) “Telefon” alanı X(XXX) XXX XX XX gibi :………………………………………………………..

10-) Access’te kullanılan ilişki türlerini yazınız.

a)……………………………………….

b) ……………………………………….

c) ……………………………………….

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap