Veri Tabanı 1.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 1.Dönem 1.Yazılı

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 VERİTABANI PROG. DALI BİL-12 SINIFI VERİ TABANI DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAVI SORULARI

Adı Soyadı       :                                                                                  Aldığı Puan:
Numarası          :

1-) Veritabanında Tablo nedir? Kısaca açıklayınız. (7 puan)

Verilerin belirli  bir kurala göre saklandığı sanal ortamlara veritabanı denir.

2-) Primary Key (Birincil Anahtar) nedir? Kısaca açıklayınız. (7 puan)

Bir tablonun seçilen bazı sütunlarındaki verilerin farklı satırlarda tekrarlanmamasının (bir kez kullanılmasını) işaret eden alandır.

3-) SQL Dili Standartlarını belirleyen 2 kuruluş hangileridir? İsimlsrini (kısaltmalarını) yazınız. (7 puan)

 • ANSI
 • ISO

4-) Veri saklama modellerine göre veritabanı çeşitlerini yazınız., (7 puan)

 • OLTP Veri tabanları
 • OLAP Veri tabanları

5-) Ağ Veritabanı Bileşenlerinden 5 tanesini yazınız. (7 puan)

 • İlişkisel veri tabanı motoru                 Raporlama servisleri
 • Veri saklama alanı                                Veri çağırma
 • Veri analiz servisleri                             Ölçeklenebilirlik
 • Sistem entegrasyonu                            ADO ve ODBC
 • Bildiri servisleri                                     Komut isteme aracı

6-) İstemci Sunucu Mimarisinde 3N larak bilinen katmanların isimlerini yazınız. (7 puan)

 • Sunucu katmanı
 • İş katmanı
 • Veri katmanı

7-) SQL Serverin ağ veritabanı sürümlerinden 3 tanesinin ismini yazınız. (7 puan)

 • SQL Server 2005 Express Edition
 • SQL Server 2005 Mobile Edition
 • SQL Server 2005 Workgroup Edition
 • SQL Server 2005 Developer Edition
 • SQL Server 2005 Standart Edition
 • SQL Server 2005 Enterprise Edition

😎  SQL Server’da Standart Veri Tabanları nelerdir? İsimlerini yazınız. (7 puan)

 • Master Veritabanı
 • Model Veritabanı
 • Msdb Veritabanı
 • Tempdb Veritabanı
 • Resource Veritabanı

9-) SQL Server 2005’de Tanımlı Server Rollerinin açıklamalarını yazınız. (8 puan)

Rol Açıklama
dbcreator Veritabanı oluşturucusu
securityadmin Güvenlik yöneticisi
serveradmin Sunucu yöneticisi
setupadmin Kurulum yöneticisi
sysadmin Sistem yöneticisi

Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplayınız (6*2=12 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı bileşeni değildir?

A) Tablolar
B) İndeksler
C) Satırlar
D) Bağlantı

2. Aşağıdakilerden hangisi ağ veri tabanı sürümü değildir?

A) SQL Server 2005 Express Edition
B) SQL Server 2005 XP Edition
C) SQL Server 2005 Standart Edition
D) SQL Server 2005 Enterprise Edition

3. SQL Server 2005’i bilgisayarınızda çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A) İşletim sistemi
B) DVD-CD Sürücü
C) En az 128 MB RAM
D) Internet bağlantısı

4. Aşağıdakilerden hangisi SQL Server 2005 servislerinden değildir?

A) Reporting Services
B) Integration Services
C) Install Services
D) Analysis Services

5. SQL Server 2005’in sıralama düzeni ve karakter setiyle ilgili ayarlamalar aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

A) Service Account (Servis hesabı)
B) Authentication Mode (Yetkilendirme modu)
C) Collation Settings (Sıralama ayarları)
D) Report Server Installation Options (Raporlama servisi yükleme seçeneği)

6. Kullanıcı tanımlarının ve temel bilgilerin yer aldığı veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Master veri tabanı
B) Model veri tabanı
C) Msdb veri tabanı
D) Resource veri tabanı

Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz. (7*2=14 puan)

1. Bir tablonun her satırında bir sütunun bir kez kullanılmasını işaret eden …………Birincil Anahtar………………….……………………’dır.

2. Komut satırından T-SQL ifadelerini çalıştırmaya yarayan ………………sqlcmd……………………..……… ifadesidir.

3. Bir sorguyu çalıştırmak için ………………Execute……………………………. komutu kullanılır.

4. Sorgunun doğruluğunu denetlemek için …………………Parse………….……………… komutu kullanılır.

5. Her bir SQL Server kurulumuna …………………İnstance(örnek)……………………………. denir.

6. SQL Server veri tabanını diske sayfalar (page) halinde kaydeder. Art arda kayıtlı sekiz sayfaya …………Extended………………..………. denir.

7. SQL Server veritabanının en üst düzey yetkilisi …………sa………………………………….’dır

Aşağıdaki İfadeleri Doğru/Yanlış Olarak İşaretleyiniz (7*2=14 puan)

1. İlişkisel veri tabanının en önemli özelliği sorgulardan oluşmuş olmasıdır (D/Y).(…Y..)

2. Ağ veri tabanı verilerini diske kaydedip yöneten program ilişkisel veri tabanı motorudur (D/Y). (…D..)

3. Sistem yöneticisi hesabının kullanılan genel adı ‘sa’ dır (D/Y). (…D..)

4. Proje yönetim penceresi (Solution Explorer) sorguların yazıldığı ekrandır (D/Y). (…Y..)

5. Surface Configuration Aracı SQL Server’ın özelliklerini, servislerini veya bağlantı özelliklerini aktifleştirip pasifleştirmek için kullanılır (D/Y). (…D..)

6. Birden fazla SQL Server tek bir bilgisayara kurulamaz (D/Y). (…Y..)

7. SQL Query Analyzer’da yeni bir kullanıcı oluşturmak için CREATE USER deyimi kullanılır (D/Y). (…D..)

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap