Veri Tabanı 1.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 1.Dönem 2.Yazılı-2

TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 VERİTABANI PROG. DALI BİL-12 SINIFI VERİ TABANI DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAVI SORULARI

Numarası          :                       Adı Soyadı       :                                                                      Puanı   :

 vtuyg1-7

1-) “Ogrenci” isminde yeni bir veritabanı oluşturan SQL cümlesini yazınız.

CREATE DATABASE Ogrenci

2-) Aşağıdaki alanlardan oluşan “Personel” tablosunu oluşturan ve alanların boş geçilmesini engelleyen SQL cümlesini yazınız.
No:int,adi:varchar(20),soyadi:varchar(20),adresi:varchar(20)

CREATE TABLE Personel(
PERSONEL_ID int,
AD varchar(10),
SOYAD varchar(10)
)

3-) “Personel” tablosuna baba_ad:varchar(20) alanını ekleyen ve boş geçilmesini engelleyen SQL cümlesini yazınız.

Alter Table Personel
Add baba_ad varchar(20) Not Null

4-) “Personel” tablosundaki “ad” alanının uzunluğunu 10 olarak değiştiren ve boş geçilmesini engelleyen SQL cümlesini yazınız.

ALTER TABLE PERSONEL
ALTER COLUMN AD varchar(10) NOT NULL

5-) “Personel” tablosundan “personel_tc” alanını silen SQL cümlesini yazınız.

alter table personel
drop column personel_tc

6-) “Personel” tablosunu silen SQL cümlesini yazınız.

drop table PERSONELYAKIN

7-) Yukarıdaki “maas” tablosunda en küçük maaşı bulup “enküçük” adı altında ekranda gösteren SQL cümlesini yazınız.

select min(maas) as enküçük from maas

😎 Yukarıdaki “maas” tablosunda en büyük maaşı bulup “enbüyük” adı altında ekranda gösteren SQL cümlesini yazınız.

select max(maas) as enbüyük from maas

9-) Yukarıdaki “maas” tablosunda ortalama maaşı bulup ekranda gösteren SQL cümlesini yazınız.

select avg(maas) as ortalama from maas

10-) Yukarıdaki “maas” tablosunda maaşların toplamını bulup “toplam” adı altında ekranda gösteren SQL cümlesini yazınız.

select sum(maas) as toplam from maas

11-) Yukarıdaki “maas” tablosunda sno,ad,soyad,maas ve maas’ın %20 sini “vergi” alanı altında gösteren SQL cümlesini yazınız.

select sno,ad,soyad,maas,(maas*0.2)
as vergi FROM maas

12-) Yukarıdaki “ogrenci” tablosunda adı “H” ile başlayan kayıtların tüm alanlarını gösteren SQL cümlesini yazınız.

Select * from ogrenci
where ad like ‘H%’

13-) Yukarıdaki “ogrenci” tablosunda Soyadı “A” ile biten kayıtların tüm alanlarını gösteren SQL cümlesini yazınız.

Select * from ogrenci
where soyad like ‘%A’

14-) Yukarıdaki “ogrenci” tablosunda adı alanı içerisinde “A” olan kayıtların tüm alanlarını gösteren SQL cümlesini yazınız.

SElect * from ogrenci
where ad like ‘%a%’

15-) Yukarıdaki “ogrenci” tablosunda adı “Ş” yada “E” ile başlayan kayıtların tüm alanlarını gösteren SQL cümlesini yazınız.

Select * from ogrenci
where ad like ‘[ŞE]%’

16-) Yukarıdaki “sinav” tablosunda ort alanı 45 ten küçük olan kayıtların “ono” ve “ort” alanlarını gösteren SQL cümlesini yazınız.

Select ono,ort from sinav
where ort<45

17-) Yukarıdaki “sinav” tablosundaki kayıtları ono alanına göre küçükten büyüğe doğru sıralatan SQL cümlesini yazınız.

Select * from sinav
Order By ono Asc

18-) Yukarıdaki “sinav” tablosunda ort alanı 30 ile 70 arasında olan kayıtların tüm alanlarını gösteren SQL cümlesini yazınız.

Select * from sinav
where ort>30 and ort<70

19-) Yukarıdaki “ders” tablosundaki kayıtları dersadi alanına göre büyükten küçüğe doğru sıralatan SQL cümlesini yazınız.

Select * from ders
Order By dersadi Desc

20-) Yukarıdaki “ders” tablosundaki dersadi “bilgisayar” olan kaydı bulup sadece dersadi alanını gösteren SQL cümlesini yazınız.

Select dersadi from ders
Where dersadi=’bilgisayar’

 

Not:Her soru 5 puan Süre 60 Dakika

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap