Veri Tabanı 1.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 1.Dönem 2.Yazılı-3

1. Microsoft Access 2007 programını dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) mdb
B) accdb
C) mde
D) accde

2. Aşağıdakilerden hangisi internet tabanlı kullanılan veritabanlarından biridir?

A) Microsoft SQL
B) FileMaker
C) Sybase
D) Oracle

3. Access’da kayıt silmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

A) CTRL+F1
B) CTRL+(+)
C) CTRL+F2
D) CTRL+(-)

4. Hangisi bir soru sorarak tablo sonuç bilgilerini ekrana getirir?

A) Sorgu
B) Tablo
C) Form
D) Rapor

5. Tablolardaki sütunlara ne ad verilir?

A) Satır
B) Kayıt
C) Alan
D) Hücre

6. Hangisi veri tabanı veya açık pencereyi kapatan kısa yoldur?

A) Ctrl+ (–)
B) Ctrl+ W
C) Ctrl+ X
D) Ctrl+ Q

7. Hangi veri türü verilerini diğer tablodan almayı sağlar?

A) Metin
B) Köprü
C) Arama sihirbazı
D) Otomatik sayı

8. Bir veri tabanında mutlaka bulunması gereken nesne hangisidir?

A) Tablo
B) Form
C) Sorgu
D) Rapor

9. Veri türleri ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Evet/Hayır veri türüne kan grubu (0, A, B…) girilebilir.
B) Ders notu bilgisini “Not” veri türü ile girilebilir.
C) Metin veri türüne özgeçmiş bilgisi girilebilir.
D) Tarih/Saat alanına “24/01/1956” gibi veri girilebilir.

10. Not veri türü ne için kullanılır?

A) Birden fazla cümleden oluşan uzun metin eklemek için
B) Bir kayda elektronik posta adresi eklemek için
C) 255 karakteri aşmayan kısa metinler eklemek için
D) Bir Word belgesini kayda eklemek için

11. Aşağıdakilerden hangisi Ondalık alan boyutu değeri olabilir?

A) 10.000
B) 102,5
C) 125000
D) -2

12. Aşağıdakilerden hangisi bir alan özelliği değildir?

A) Renk
B) Biçim
C) Alan boyutu
D) Sıralı

13. Aşağıdakilerden hangisi ile açılan kutu ile bilgi girişi yapılabilir?

A) Not
B) Köprü
C) OLE Nesnesi
D) Arama Sihirbazı

14. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar alanı için uygun değildir?

A) Otomatik sayı
B) Sigorta numarası
C) Doğum Tarihi
D) Fatura numarası

15. Aşağıdakilerden hangisi form ve raporların bilgi kaynağı olamaz?

A) Sorgu
B) Sayfa
C) Form
D) Tablo

16. Aşağıdakilerden hangisi Byte alan boyutu değeri olabilir?

A) -125
B) 2,5
C) 25
D) 355

17. Bir metin alanının biçim özelliğine > yazılırsa ne olur?

A) Girilen tüm karakterlerin büyük harf olması gerekir.
B) Girilen tüm karakterlerin sayı olması gerekir
C) Girilen bilgi büyük harf olarak gösterilir
D) Girilen bilgi büyük yazı tipinde harf olarak gösterilir.

18. Aşağıdakilerden hangisinde Giriş Maskesinde kullanılan “?” nin anlamı doğru verilmiştir?

A) Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir
B) Bu konuma tek basamaklar isteğe bağlıdır
C) Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir
D) Bu konuma tek harfler isteğe bağlıdır.

19. Aşağıdakilerden hangisinde Giriş Maskesinde kullanılan “0” nin anlamı doğru verilmiştir?

A) Bu konuma tek bir sayı girmeniz gerekir
B) Bu konuma tek basamaklar isteğe bağlıdır
C) Bu konuma tek bir harf girmeniz gerekir
D) bu konuma tek harfler isteğe bağlıdır.

20. Bir alanın geçerlilik kuralına > 0 yazılır ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) En az bir sayı girilmesi zorunludur
B) Girilen değer sıfırdan farklı olmalıdır
C) Girilen bilgi büyük harf ile gösterilir
D) Bu hücreye 0 dan küçük sayı girilemez

21. sonuç: IIF ([Yaş] < 25, “Uygun” , “Uygun Değil” ) hangisi doğrudur?

A) Yaş 15 ise “Uygun Değil” yazar.
B) Yaş 24 ise “Uygun Değil” yazar.
C) Yaş 25 ise “Uygun” yazar.
D) Yaş 15 ise “Uygun” yazar.

22. Bir sorgu tasarlanırken veri hangi nesnelerden alınabilir?

A) Tablo
B) Sorgu
C) Tablo veya sorgu
D) Filtreleme

23. Seçme sorgusunda tasarım ızgarasında hangisi bulunmaz?

A) Alan
B) Alan adları
C) Tablo
D) Ölçüt

24. Tablodaki tüm alanları seçmek için hangi simge kullanılır?

A) +
B) #
C) =
D) *

25. Hangi ölçüt işleci içi boş olan kayıtların listelenmesini sağlar?

A) IS NULL
B) BETWEEN
C) IS NOT NULL
D) NOT

26. Hangisi bir SQL kelimesi değildir?

A) Select
B) Delete
C) Show
D) Insert

27. Hangisi sorgu görünüm menüsünde yoktur?

A) Özet Sorgu Görünümü
B) Tasarım Görünümü
C) Özet Grafik Görünümü
D) SQL Göster

28. Hangisi bir sorgu türü değildir?

A) Seçme
B) Sıralama
C) Çapraz
D) Silme

29. Hangi sorgu türü ile “kullanılmayan” kayıtlar bulunabilir?

A) Eşleşmeyenleri Bul
B) Yinelemeleri Bul
C) Birleşim
D) Güncelleştirme

30. Kullanıcıya bilgi sorarak çalışan sorgu türü hangisidir?

A) Birleşim
B) Tablo Yapma
C) Seçme
D) Parametreli

31. Aşağıdaki formüllerden hangisi hatalıdır?

A) Değer: [Adet] * 8
B) Değer: Adet * 8
C) [Değer]: Adet * 8
D) Değer: [Adet] * [8]

32. Hangi sorgu türünün çalıştırılması sonucunda “geri alma” işlemi yapılabilir?

A) Silme
B) Ekleme
C) Çapraz
D) Güncelleştirme

33. En üst ve en alt değer gösterme ile ilgili hangisi hatalıdır?

A) 2 yazılırsa artan sıralamada, en üsteki 2 kaydı gösterir.
B) %2 yazılırsa artan sıralamada, en üsteki kayıtların 2’si gösterilir.
C) 2 yazılırsa azalan sıralamada, en alttaki 2 kaydı gösterir.
D) %2 yazılırsa azalan sıralamada, en alttaki kayıtların %2’si gösterilir.

34. Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Dışarıya veri gönderilebilir.
b) Veri kaydı tutulabilir.
c) Rapor alınabilir.
d) Slayt gösterisi hazırlanabilir

35. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?

a) 66
b) 255
c) 205
d) 505

36. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?

a) Verilmesi zorunludur
b) Tek bir bilgidir
c) Kayıtlara hızla ulaşılabilir.
d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler

37. Verilerin daha geniş olarak listelenmesini sağlayan bölüm hangisidir?

a) Rapor
b) Tablolar
c) Sorgu
d) Form

38. Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir?

a) Sorgu
b) Tablo
c) Form
d) Dizayn

39. Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması Aş. Hangi veri tipiyle olur?

a) Tarih-saat
b) Para birimi
c) Ole nesnesi
d) Otomatik sayı

40. Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sorgular
b) Rapor
c) Form
d) Makrolar

41. Not türü en fazla kaç karakterdir?

a) 255
b) 65535
c) 36664
d) 4525

42. Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?

a) Giriş maskesi verilmelidir
b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir
c) Sıralı seçilmelidir
d) Gerekli olarak belirlemelidir.

43. Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır?

a) Tablo kapatılmalıdır yada dosya menüsünden kaydet seçilir
b) Tablo küçültülmelidir
c) Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir

44. Tablonun bir alanında resim ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise veri tipi olarak aşağıdakilerden hangisi tanım olarak verilir?

a) Metin
b) Otomatik numara
c) Hafıza
d) Ole nesnesi

45. Yandaki buton hangi işlemi gerçekleştirir?

a) Sonraki kayda ulaşmasını sağlar
b) Önceki kayıta ulaşılmasını sağlar
c) Tabloya yeni bir kaydın eklenmesini sağlar
d) Birinci kayıta ulaşmasını sağlar

46. Yandaki butonun görevi nedir?

a) Bul penceresini açar
b) Veri tabanı penceresini görüntüler
c) Sorgu dosyasını görüntüler
d) Tablodaki kayıtları seçime göre süzme

47. Accesste aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a) Çizim yapılabilir
b) Metin yazılabilir
c) Veri kaydı tutulabilir
d) Slayt gösterisi yapılabilir.

48. Access’te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır?

a) Tablolarda
b) Raporlarda
c) Modüllerde
d) Makrolarda

49. Not türü bir alan için hangisi doğrudur?

a) Bu alanda çizim yapılır.
b) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
c) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
d) Bu alana uzun metinler girilebilir

50. Veri tabanı penceresindeki formlar sekmesindeki tasarla butonunun görevi nedir?

a) Yeni bir form oluşturmak
b) Seçili olan formu veritabanı dosyasından silmek
c) Seçili formun yapısı üzerinde değişiklik yapmak
d) Veritabanı dosyasındaki formları listelemek

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum