Veri Tabanı 1.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 1.Dönem 2.Yazılı

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Veri Tabanı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


Soru 1: Tablolarda bulunan ilişki türlerinin isimlerini yazınız.

Cevap 1:          1-Birden-Bire                2-Birden-Çoğa              3-Çoktan-Çoğa

Soru 2: “Arama Sihirbazı” ve “Ole Nesnesi” veri türü nedir? Açıklayın.

Cevap 2:  Arama Sihirbazı :Başka bir Tablo veya bir veri listesinden değerleri alıp, liste kutusu aracılığı ile kullanıcının değer seçmesi sağlanır.

Ole Nesnesi: Bir resim, çalışma sayfası, Word belgesi veya başka bir dosya türü saklayabilen bağlı veya gömülü veri türüdür.

Soru 3: Bir tablodaki verilerin biçim özelliklerini değiştirmek için hangi menü ve komutları kullanılır? Sırasıyla yazınız.

Cevap 3:          Biçim – Yazı Tipi

Soru 4: Tablolar üzerinde “Kayıtlar – Süz” menü komutlarıyla yapılabilecek süzme çeşitleri nelerdir? Yazınız.

Cevap 4:          1-Form süzgeci             2-Seçime göre süz                    3-Seçimi dışta tutarak süz                                             4-Gelişmiş süzme

Soru 5: Microsoft Access ile Sorgu oluşturma yöntemleri nelerdir? Yazınız.

Cevap 5:          1-Tasarım görünümünde sorgu oluşturma                      2-Sihirbazı kullanarak sorgu oluşturma

Soru 6: Tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerin nasıl yapıldığını yanlarına yazınız.

İstenen olay Nasıl yapıldığı
Bir kelime seçmek  Kelimenin üzerine çift tıklayarak
Bir hücre seçmek  Hücrenin baş tarafındaki çizginin üzerine tek tıklayarak
Bir kayıt seçmek  Kaydın baş tarafındaki alan üzerine tek tıklayarak
Bir alan seçmek  Alanın isminin üzerine tek tıklayarak
Tüm tabloyu seçmek  İlk satır ve sütunun birleştiği ilk hücrenin baş tarafına tek tıklayarak

Soru 7: Access veri tabanı nesnelerinden Sorgular Nesnesi ile ne tür sorgular yapılmaktadır? İsimlerini yazınız.

Cevap 7:          1-Seçme Sorgusu                     2-Çapraz Sorgusu         3-Tablo yapma Sorgusu                                                4-Güncelleştirme Sorgusu         5-Ekleme Sorgusu        6-Silme Sorgusu

Soru 8: Seçme sorgusu nedir? Tanımını yapınız.

Cevap 8:  Seçme Sorgusu: Bir veya daha fazla tablo bilgilerini ve alanlarını gösteren sorgu türüdür.

veri-tabani-1

veri-tabani-1

Soru 9: Yukarıdaki Öğrenci tablosunda tüm kayıtların tüm alanlarını ekrandan görüntüleyen SQL komutunu yazınız.

Cevap 9:  Select o_no,adi,soyadi,bolumu,ili From Öğrenci;

Soru 10: Yukarıdaki Öğrenci tablosunda tüm kayıtları O_no alanına göre “Büyükten küçüğe” sıralatan SQL komut satırını yazınız.

Cevap 10:  Select o_no,adi,soyadi,bolumu,ili From Öğrenci Order By o_no Desc;

Soru 11: Yukarıdaki Öğrenci tablosunda O_no 2500 ile 3000 arasında olan kayıtların O_no, Bolumu ve İli alanlarını ekrana yazdıran SQL komut satırını yazınız.

Cevap 11:  Select o_no,bolumu,ili From Öğrenci Where o_no>2500 and o_no<3000;

Soru 12: Aşağıdaki şekilde sonuç veren SQL komut satırını tablonun yan tarafına yazınız.

veri-tabani-2

veri-tabani-2

Cevap 12:  Select o_no,adi,soyadi,ili From Öğrenci Where ili=’sivas’;

Soru 13: Aşağıdaki şekilde sonuç veren SQL komut satırını tablonun yan tarafına yazınız.

veri-tabani-3

veri-tabani-3

Cevap 13: Select adi,soyadi,bolumu, From Öğrenci Where bolumu=’bilişim’;

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap