Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı-Test-2 - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı-Test-2

1.Access’te aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a) Çizim yapılabilir
b) çizim,metin,slayt gösterisi yapılabilir
c) slayt gösterisi yapılabilir
d) veri kaydı tutulabilir

2.Access için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Slayt gösterisi hazırlanabilir
b) Veri kaydı tutulabilir
c) Rapor alınabilir
d) Dışarıya veri gönderilebilir

3. Tablolarda metin türüne en fazla kaç karakter yazılabilir?

a) 2505
b) 66
c) 205
d) 505

4. Hangisi access’te veri türü değildir?

a) Metin
b) Evet-hayır
c) Tarih-saat
d) Resim

5. Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtar özelliklerinden değildir?

a) Kayıtlara hızla ulaşılır
b) Tek bir bilgidir
c) Verilmesi zorunludur
d) Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler

6. Verilerin daha geniş olarak listelenmesini sağlayan bölüm hangisidir?

a) Rapor
b) Form
c) Sorgu
d) Tablolar

7. Aşağıdakilerden Hangisi Access ile oluşturulmaz?

a) Tablo
b) Sorgu
c) Form
d) Dilekçe

8.Aşağıdakilerden hangisi veri tablosu nesnelerinden değildir?

a) Sorgu
b) Tablo
c) Dizayn
d) Form

9. Aşağıdakilerden Hangileri oluşturulurken bir veri tablosu olması gereklidir?
1 form 2 rapor 3 tablo 4 query(sorgu)

a)1,2
b)2,3,4
c)1,2,3
d) yalnız 4

10.Tablonun bir alanında resim,ses veya grafik gibi nesneler saklanması Aş. Hangi veri tipiyle olur?

a) Tarih-saat
b) Para birimi
c) Otomatik sayı
d) Ole nesnesi

11.Belirli özelliklere göre seçim yapılmasını sağlayan bölüm Aş. Hangisidir?

a) Form
b) Rapor
c) Sorgular
d) Makrolar

12.Not türü en fazla kaç karakterdir?

a) 65535
b) 255
c) 36664
d) 4525

13.Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır?

a) Gerekli olarak belirlemelidir
b) Sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir
c) Sıralı seçilmelidir
d) Giriş maskesi verilmelidir

14.Formlar ne için kullanılır?

a) Tablo yaratmak için
b) Tablo veya sorgular için form düzenlemek için
c) Tabloları silmek için
d) Makro oluşturmak için

15. Raporlar için ne kullanılır?

a) Tablo ve sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için
b) Oluşturulan tabloları görüntülemek için…
a) Tablo ve sorguları kopyalamak için
b) Tabloları formlarla değiştirmek için

16.import table aşağıdakilerden hangi işlemi gerçekleştirir?

a) Bir başka database dosyasına tablo ekler
b) Yeni bir tablo oluşturur
c) Varolan tabloları silerd) Bir başka database dosyasından tablo ekler

17. link table aşağıdakilerden hangi işlemi gerçekleştirir?

a) Tabloyu düzenler
b) Bir başka database dosyasından bağlantılı olarak tablo ekler
c) Yeni bir tablo oluşturur
d) Başka bir database dosyasına bağlantılı tablo ekler

18.Bir tablo hangi menüden gizlenir?

a) File
b) Edit
c) İnsert
d) Window

19.Ctrl+A hangi işlemi yapar?

a) Tablo ekler
b) Tüm tabloyu seçimden çıkarır
c) Tüm tabloyu seçer
d) Bulunulan satırın tamamını seçer

20.Format’da > işaretinin görevi nedir?

a) Tüm yazıları büyük harfe çevirir
b) Tüm yazıları küçük harfe çevirir
c) Tüm yazıları sağa yaslar
d) Tüm yazıları > işaretine çevirir

21.veri türlerinde hangi tip veri girişleri sağlanır?

a) Metin
b) Not
c) Sayı
d) Hepsi

22.Sorgularda kriter bölümünde ne işlem yapılır?

a) Veri sıralamayı sağlar
b) Herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar
c) Seçilen verileri görüntülemeyi sağlar
d) Hiçbiri

23.Access’te yeni bir veri tabanı açan kısa yol tuşu Aş. Hangisidir?

a) Shift+o
b) Ctrl+o
c) Ctrl+n
d) Ctrl+y

24.Text tipi bir verinin şeklini (formatını) belirlerken aşağıdaki hangisi renk tanımlamasını gerçekleştirir?

a) “RENK”
b)
c) =RENK=
d) [RENK]

25.Tarihi hangi veri tipi ile belirtiriz?

a) Zaman
b) Veri
c) Para birimi
d) Veri\zaman

26. Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır?

a) Birim
b) Biçim
c) Maske atmak
d) Başlık

27.Masa oluşturulurken tanımlama bölümüne girilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Başlık verir
b) Açıklama bilgisinin görüntülenmesini sağlar
c) Para birimini verir
d) Text olduğunu belirtir

28. Çalışan bir tablodan açık olan bir forma geçmek için hangi menü kullanılmalıdır?

a) Dosya
b) Pencere
c) Yayımla
d) Sıkıştır

29. yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek (saklamak) için ne yapılmalıdır?

a) Tablo kapatılmalıdır yada dosya menüsünden kaydet seçilir
b) Tablo küçültülmelidir
c) Tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır
d) Tablo simge durumunda küçültülmelidir

30. sorgularda şifre vermek için hangi menü kullanılmalıdır?

a) Dosya
b) Pencere
c) Sorgu
d) Aletler

31. tablonun bir alanında resim ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise veri tipi olarak aşağıdakilerden hangisi tanım olarak verilir?

a) Metin
b) Otomatik numara
c) Hafıza
d) Ole nesnesi

32. sorgularda veri kriterleri bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir?

a) Adı A olanları
b) Adı A ile başlayanları
c) Adı A ile bitenleri
d) Hiçbiri

33. masa üstünde Adı sütunda iken field size 25 neyi gösterir?

a) Adı 25 karakterden çok olan girilebilir
b) Adı 25 karaktere kadar girilebilir
c) Adı mutlaka 25 karakterdir
d) Hiçbiri

34. tablo içerisinde kayıtların hepsinin seçilmesinde izlene yol aş. Hangisidir?

a) Edit\deselect
b) Edit\ bütün kayıt seç
c) Edit\seç kaydet
d) alet seçer

35. sorgular niçin yapılır?

a) Grafiksel öğeleri kullanmak için
b) Belirli özelliklere göre seçim yapabilmek için
c) Tabloları denetlemek için
d) Hiçbiri

36. sorgularda varolan tabloları nasıl görüntüleriz?

a) Tablo göster
b) Sorgula tablo göster
c) Tablo aletler
d) Tablo

37. yandaki buton hangi işlemi gerçekleştirir?

a) Tabloya yeni bir kaydın eklenmesini sağlar
b) Önceki kayıta ulaşılmasını sağlar
c) Sonraki kayıta ulaşmasını sağlar
d) Birinci kayıta ulaşmasını sağlar

38. Sorgulama penceresindeki çıkış alanlarının açıklamasını yapan aşağıdaki Seçeneklerden hangisi Yanlıştır?

a) Alan: sorgu sonucunda sonuçların görüntüleneceği alanlar bu satır üzerinde bulunur
b) Tablo: tanımlanan alanın hangi tablodan alındığını belirtir
c) Görünüm: sorgu sonucunda sorgu tablosunda hangi alanların görüntüleneceğini belirler
d) Kriter : seçilmeyecek alanlarla ilgili kriterleri belirler

39. Access programında yapılan bir çalışma hangi uzantıda kaydedilir?

a) DSF
b) MDS
c) DLL
d) MOL

40.Aşağıdakilerden hangisi Access programını diğer veri tabanı programlarından ayıran özelliklerinden biridir?

a) MDS kütük içlerinde birden fazla tablo oluşturabilmesi
b) İndex oluşturabilmesi
c) Sorgu oluşturabilmesi
d) Rapor oluşturabilmesi

41. Accesste Aşağıdakilerden hangisi Yapılabilir?

a) Çizim yapılabilir
b) Metin yazılabilir
c) Slayt gösterisi yapılabilir
d) Veri kaydı tutulabilir

42. Aşağıdakilerden Hangisi yanlıştır?

a) MDS kütük içerisinde birden fazla tablo hazırlanabilir
b) MDS kütüğe bağlı tablolarda veri tipi tanımlanabilir
c) MDS kütüğe bağlı tablolarda sorgulama yapılabilir
d) MDS kütük içerisinde aynı isimle ikinci bir tablo oluşturulabilir.

43. Access te genel amaçlı program yazılımı için program kodu hangi alanda hazırlanır?

a) Modüllerde
b) Tablolarda
c) Raporlarda
d) Sorgularda

44. Access’te veri girişi yapabilmek için pratik olarak veri tabanı hangi alanda hazırlanır?

a) Raporlarda
b) Tablolarda
c) Modüllerde
d) Makrolarda

45. Access için Aşağıdakilerden Hangisi Söylenemez?

a) Slayt gösterisi hazırlanabilir
b) Veri kaydı tutulabilir
c) Rapor alınabilir
d) Dışarıya veri gönderilebilir

46.Tabloda bir metin türü değişkene en fazla kaç karakter girilebilir?

a) 155
b) 212
c) 255
d) 355

47. not türü bir alan için aş. Hangisi doğrudur?

a) Bu alana uzun metinler girilebilir
b) Bu alanda matematiksel işlemler yapılır
c) Bu alanda grafiksel işlemler yapılır
d) Bu alanda çizim yapılır

48. Bir tablodan adı değişkeninde “MURAT” ismini içeren kayıtları hangi kartorekste hızlı bir şekilde seçeriz?

a) Rapor
b) Modül
c) Sorgu
d) Tablolar

49. Bir tablodaki bir değişkenin veri türünü değiştirmek için hangi yol izlenmelidir?

a) Tablolar+ tasarla butonu
b) Makrolar + aç butonu
c) Modüller + yeni butonu
d) Sorgular + aç butonu

50. veri tabanı penceresindeki formlar sekmesindeki tasarla butonunun görevi nedir?

a) Yeni bir form oluşturmak
b) Seçili formun yapısı üzerinde değişiklik yapmak
c) Seçili olan formu veritabanı dosyasından silmek
d) Veritabanı dosyasındaki formları listelemek

Cevap Anahtarı

1,D   2,A   3,C   4,D   5,C   6,D   7,D   8,C   9-D   10,D   11,C   12,A   13,D   14,B   15,A   16,D   17,B   18,D   19,C   20,A   21,D   22,B   23,C   24,D   25,D   26,D   27,B   28,B   29,A   30,C   31,D   32,B   33,B   34,B   35,B   36,B   37,A   38,D   39,B   40,A   41,D   42,D   43,A   44,B   45,A   46,C   47,A   48,C   49,A   50,B

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap