Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı - Test - Bilişim Konuları

Veri Tabanı 2.Dönem 2.Yazılı – Test

1.Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek
B) Köprü
C) Metin
D) Evet/Hayır

2. Oluşturulan bir tabloyu silmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) DELETE TABLE
B) CREATE TABLE
C) DROP TABLE
D) SELECT TABLE

3. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli
B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer

4. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

5. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için

6. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

7. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not

8. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()
B) LCASE
C) MOD( )
D) CINT()

9. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

10. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

11. Mevcut bir gruba daha önceden tanımlanmış olan kullanıcı veya kullanıcılar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ADD USER
B) ADD GROUP
C) CREATE USER
D) CREATE GROUP

12.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosundaki ad alanı AHMET’e eşit olan tüm satırları verir.

A)Select * from ogrenci where ad=’AHMET’
B)Select ‘Tüm satırlar’ from ogrenci where ad=’Ahmet’
C)Update * from ogrenci where ad=’%AHMET’
D)Select from ogrenci ad=’AHMET’

13.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosundaki puan değerlerinin toplamını alan sql kodudur.

A)Round(ogrenci) select * from puan
B)Select round from ogrenci where puan
C)Select sum(puan) from ogrenci
D)Select sum(ogrenci) from puan

14.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosuna ad, soyad, numara bilgilerini ekleyen sql kodudur.

A)Insert into ogrenci valuaes(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
A)Insert into ogrenci set(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
B)Update ad, soyad, numara set ogrenci values(‘AHMET’,’METE’,’123456’)
D)Insert into ogrenci (ad, soyad, numara) values (‘AHMET’,’METE’,’123456’)

15.Aşağıdakilerden hangisi ogrenci tablosundaki tarih değeri 18.02.2017 olanın ad değerini Kişinin Adı başlığı altında veren sql cümlesidir.

A)Select from ogrenci where ad tarih=’18.02.2017’
B)Select ad AS ‘Kişi Adı’ from ogrenci where tarih=’18.02.2017’
C)Select tarih=’18.02.2017’ from ogrenci where ad
D)Select ad from ogrenci where tarih=’18.02.2017’

16. Mevcut bir tabloyu nasıl değiştirebilirsiniz ?

A) Drop Table TabloAdi Create Table TabloAdi(…)
B) Alter Table TabloAdi(…)
C) Drop Table TabloAdi
D) Create Table TabloAdi

17. Bilgisayardaki geçerli sistem tarih ve saatini bildirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) SELECT Now()
B) SELECT Day()
C) SELECT Tarih()
D) SELECT Zaman()

18. Sütunların içerdiği sayısal değerleri toplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) AVG()
B) STDEV()
C) SUM()
D) VARP()

19. Birden fazla sütun içinde gruplama yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) ORDER BY
B) GROUP BY
C) SELECT BY
D) FROM BY

20.Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE

21. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.

22. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER

23. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()
B) LCASE
C) MOD( )
D) CINT()

24. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()

25. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?

A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) Hiçbiri

26. Sütuna veri girişini zorlamak için sütunun hangi özelliği kullanılır?

A) Column Name
B) Data Type
C) Allow Nulls
D) Enabled

27. A tablosundaki bir kaydın B tablosundan birden fazla kayda karşılık geldiği ilişiki türü hangisidir?

A) Bire Bir
B) Bire Çok
C) Çoğa Çok
D) Hiçbiri

28. …Data Type., sütunun hangi tipde veri tutacağının belirlendiği bölümdür

29….Yabancı Anahtar.. bir ilişki yapısında birincil anahtarla eşleşen sütun veya sütun gruplarına verilen addır.

30. Birincil Anahtar .olarak belirtilmiş alanda veri tekrarı olmamalıdır.

31. ( D ) Veri tabanında verilere erişebilmek için SELECT deyimi kullanılmaktadır.

32. ( Y ) Tablolarda güncelleme işlemini gerçekleştirmek için Delete komutu kullanılır.

33. (D ) Tabloların satırlarının herhangi bir sütuna göre sıralanmasının istendiği durumlarda SELECT deyimi ORDER BY ile birlikte kullanılır.

34. ( Y) COUNT() fonksiyonu bir tablodaki kayıtların sıralanması amacıyla kullanılan fonksiyondur.

35. ( D) Bir tabloya satır eklemek için INSERT INTO deyimi kullanılır.

veri tabanı

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap