Veri Tabanı Dersi Yazılı Soruları - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Dersi Yazılı Soruları

Veri Tabanı 1. Dönem 1.Yazılı

1-) Veri tabanı Microsoft Access’in normal dosya uzantısı ve çalıştırılabilir dosya uzantısı nedir? Yazınız. Ve Başlat –çalıştıra hangi komut yazılarak çalıştırılır.

a) Veri tabanı uzantısı :……………….

b) Çalıştırılan dosya uzantısı :……………….

c) Başlat – Çalıştır :……………….

2-) Access veritabanı programında aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerini yazınız.

Ctrl+ “–”:
Ctrl+F  :
Ctrl+Z  :
F1  :
F5  :

3-) Access veri tabanı nesnelerinin isimlerini yazınız.

a) ………………………………………. e) ……………………………………….

b) ………………………………………. f) ……………………………………….

c) ………………………………………. g) ……………………………………….

d) ………………………………………. h) ……………………………………….

4-) Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

a) Tablo :…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

b) Alan : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5-) Access veri tabanında kullanılan veri türlerinin isimlerini yazınız

a) ………………………………………. f) ……………………………………….

b) ………………………………………. g) ……………………………………….

c) ………………………………………. h) ……………………………………….

d) ………………………………………. i) ……………………………………….

e) ………………………………………. k) ……………………………………….

6-) Aşağıdaki veri türlerinin açıklamalarını yazınız.

a) Not : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) Köprü : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7-) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a) Metin veri Türü Yazı ve __________ karışık kullanılabildiği, ama üzerinde hesap yapılamayan veri türüdür. Girilen metnin uzunluğu __________ karakteri aşamaz.
b) Not veri türü Çok satırdan oluşan, __________ karaktere varan metin ve sayı (__________ – abecesayısal) girilebilen veri türüdür.
c) Sayı veri türü Üzerinde __________ işlemler yapılabilen sayısal (nümerik) verilerdir.__________, __________, __________ veya __________ byte bellek alanı kaplayabilir.
d) Para birimi veri türü Virgülden önce 15, virgülden sonra 4 __________ saklayabilen, üzerinde matematiksel işlemler yapılabilen veri türüdür.

😎 Veri sayfası görünümü ile ilgili aşağıdaki işlemler nasıl yapılabilir, yanlarına yazınız:

? Bir alanın adını değiştirmek : …………………………………………………………………………………

? Bir alanı silmek : …………………………………………………………………………………

? Bir alan eklemek : …………………………………………………………………………………

? Bir alanın genişliğini değiştirmek: ………………………………………………………………………………

? Bir alanın yerini değiştirmek : …………………………………………………………………………………

9-) Aşağıdaki şartlara uyan giriş maskelerini yazınız

a) “Not” alanı 0 ile 100 arasında sayısal değer girilecek :……………………………………………………….

b) “Adı” alanına girilen metin büyük harfe çevrilecek :……………………………………………………….

c) ”Tarih” alanı 1/1/2000 ile 31/12/200 arasında :………………………………………………………..

d) “Telefon” alanı X(XXX) XXX XX XX gibi :………………………………………………………..

10-) Access’te kullanılan ilişki türlerini yazınız.

a)……………………………………….

b) ……………………………………….

c) ……………………………………….

Veri Tabanı 1. Dönem 2.Yazılı

vtabani

AÇIKLAMALAR

1. D sürücüsüne numaranız_adınız_soyadınız isimli bir klasör açınız. (örnek: 2345_hasan_yılmaz)
2. Klasörün içine “sınav” isimli bir veritabanı oluşturunuz.
3. Veritabanında “ogrenci” isimli bir tablo oluşturunuz ve yukarıdaki tablodaki kayıtları aynen giriniz.
4. Tablo alanları: no,adi,soyadi,sinifi,subesi,telefonu :metin, sinsiyeti,yabanci_dil,ili : arama sihirbazı, yasi,devamsizlik,ortalama: sayı veri türünde olacak.
5. Tüm sorguları Tasarım Görünümünde yada SQL komutlarıyla yapabilirsiniz. (İsteğe bağlı)

SORULAR

Soru No Açıklama Puan Değeri Öğr. Ald. Puan
1 Yukarıdaki size verilen tablonun tüm alanlarını isimleri aynı olarak oluşturunuz ve içindeki tüm kayırları aynı gördüğünüz gibi giriniz. 20  
2 Yapmış olduğunuz tablodaki kayıtların Yazı Tipi: Times New Roman, Yazı Tipi Sitili: Kalın İtalik, Boyut:12, Renk: Mavi olarak değiştiriniz ve öylece kaydediniz. 5  
3 Yapmış olduğunuz tablonun kılavuz çizgilerinin rengini kırmızı ve arka plan rengini sarı yapınız ve öylece kaydediniz. 5  
4 Girilen no alanına  göre ilgili kaydın tüm alanlarını ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu1 olarak kaydediniz. 5  
5 Sınıfı 11 Şubesi A olan kayıtların no,adi,soyadi,sinifi,subesi ve ili alanlarını ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu2 olarak kaydediniz 5  
6 Girilen cinsiyete göre ilgili kayıtların adi,soyadi,cinsiyetini ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız ve sorgu3 olarak kaydediniz. 5  
7 Tablodaki tüm kayıtları adi alanına göre küçükten büyüğe doğru sıralatan ve tüm alanları ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız sorgu4 olarak kaydediniz. 5  
8 Tablodaki tüm kayıtları soyadi alanına göre büyükten küçüğe doğru sıralatan ve tüm alanları ekranda görüntüleyen seçme sorgusunu yapınız sorgu5 olarak kaydediniz. 5  
9 Devamsizliği 5 ile 10 arasında olan kayıtların tüm alanlarını ekranda gösteren seçme sorgusunu yapınız ve sorgu6 olarak kaydediniz. 5  
 

10

Devamsizlik alanındaki değerleri toplatan ve ekranda gösteren seçme sorgusunu yapınız ve sorgu7 olarak kaydediniz 5  
 

11

Ortalama alanında bulunan en büyük değeri, en küçük değeri ve ortalama değeri gösteren sorguyu yapınız ve sorgu8 olarak kaydediniz. 5  
12 Girilen no alanına göre ilgili kaydın tüm alanlarını silen silme sorgusunu yapınız ve sorgu9 olarak kaydediniz. 5  

 

13 Girilen ILI alanına göre ilgili tüm kayıtların tüm alanlarını silen silme sorgusunu yapınız ve sorgu10 olarak kaydediniz. 5  
14 Girilen no alanına göre ilgili kaydın telefonu alanına dışarıdan girilen değeri yazan güncelleme sorgusunu yapınız ve sorgu11 olarak kaydediniz. 5  
15 Girilen ili alanına göre ilgili tüm kayıtların ili alanına ANKARA yazan güncelleme sorgusunu yapınız ve sorgu12 olarak kaydediniz. 5  
16 Dışarıdan girilen tüm alanları tabloya eklettiren ekleme sorgusunu yapınız ve sorgu13 olarak kaydediniz. 5  
17 İstediğiniz bilgilerden oluşan bir kaydı tabloya eklettiren ekleme sorgusunu yapınız ve sorgu14 olarak kaydediniz. 5  
  TOPLAM 100  

 

Veri Tabanı 2. Dönem Uygulama Sınavı

AÇIKLAMALAR

 1. D sürücüsüne numaranız_adınız_soyadınız isimli bir klasör açınız. (örnek: 2345_hasan_yılmaz)
 2. Klasörün içine “sınav” isimli bir veritabanı oluşturunuz.
 3. Veritabanında “ogrenci” isimli bir tablo oluşturunuz ve aşağıdakii tablodaki kayıtları aynen giriniz.

vtabani2

Soru1: ogrenci isminde yanda bulunan alanlardan oluşan tabloyu oluşturunuz. (5 puan)

Soru2: Aşağıdaki resimde görülen 20 kaydın aynısını bire bir tabloya giriniz. (15 puan)

vtabani3

Soru3: Aşağıdaki formu formu oluşturunuz. Formu oluşturmak için sorgu yaparak formu sorguya bağlayınız. Form özellikleri; Otomatik ortalı, ekranı kapla, simge yok, taşınamaz, boyutlandırılamaz, gezinti düğmeleri yok (10 puan)

Soru4: Formda No, Adı ve Soyadına göre arama yapılacak. Sınıf Listesi butonu olacak. Kayıt Sil butonu olacak. Rapor butonu olacak. Öğrenci Belgesi butonu olacak ve bu butonlar çalışır durumda olacak (25 puan)

vtabani4

Soru5: Öğrenci belgesi Raporunun tasarımı yandaki gibi olacak. Sınıfını, Numarasını, Adını ve Soyadını Formdan otomatik olarak alacak. Formdaki Öğrenci belgesi butonuna basılınca görünecek. (20 puan)

vtabani5

Soru6: Formdaki Rapor butonuna basıldığında yandaki gibi bir rapor ekrana gelecek (5 puan)

vtabani6

Soru7: Formdaki Sınıf Listesi butonuna bastığınızda yandaki gibi sınıf listesi raporu görünecek. Ancak rapor üzerinde tüm alanlar tam olarak görünecek. (10 puan)

vtabani7

Soru8: Genel Tasarım (10 puan)

 

Veri Tabanı 2. Dönem Uygulama Sınavı

 1. İsmi numaranız (örnek=2540) olan bir veritabanını masaüstüne oluşturunuz.
 2. Veritabanında aşağıdaki tabloları oluşturunuz.

Dalı alanına:4, Alanı alanına:4 ve Ders Adı alanına:6 adet seçeneği arama sihirbazıyla yapınız.

vtabani8

 1. Öğrenci tablosu ile Ders tablosu arasında bire-sonsuz türü ilişki kurunuz.
 2. Öğrenci tablosu için bir ana form, ders tablosu için alt form oluşturun. (Kayıtlar bu formlardan girilecek.) (form1,form2)
 3. Öğrenci tablosuna 5 adet kayıt giriniz. Öğrenci tablosundaki her kayıt için Ders tablosuna 5 adet kayıt giriniz.

NOT: Her iki tabloya da kayıtlar ana ve alt formdan girilecek. “Ortalama”, “Rakamla” ve “Yazıyla” alanları otomatik yazdırılacak.

 1. Öğrenci No’ya göre o öğrencinin bilgilerini gösteren sorguyu yapınız. (sorgu1)
 2. Öğrenci No’ya göre o öğrencinin tüm ders ve notlarını gösteren sorguyu yapınız. (sorgu2)
 3. Tüm öğrencilerin tüm öğrenci bilgilerini gösteren sorguyu yapınız. (sorgu3)
 4. Tüm derslerin tüm notlarını gösteren sorguyu yapınız. (sorgu4)
 5. Girilen öğrenci numarasına göre o öğrencinin bilgilerini form üzerinde gösteren formu yapınız. (form3)
 6. Girilen öğrenci numarasına göre o öğrencinin ders ve notlarını form üzerinde alt alta gösteren formu yapın. (form4)
 7. Girilen öğrenci numarasına göre o öğrencinin bilgilerini gösteren raporu yapınız. (rapor1)
 8. Girilen öğrenci numarasına göre o öğrencinin ders ve not bilgilerini alt alta gösteren raporu yapınız. (rapor2)
 9. Tüm öğrencilerin bilgilerini alt alta gösteren raporu yapınız. (rapor3)
 10. Tüm ders ve notları alt alta gösteren raporu yapınız. (rapor4)
 11. Yaptığınız her forma o formu kapatan makro yapınız. (makro1)
 12. Seçilen derse göre o dersin ortalaması en yüksek olan öğrencinin adını, soyadını, ders adını ve ortalamasını gösteren sorguyu yapın. (sorgu5)
 13. Seçilen derse göre o dersin ortalaması en düşük olan öğrencinin adını, soyadını, ders adını ve ortalamasını gösteren sorguyu yapın. (sorgu6)

Not Baremi:  1-16. sorular dahil 5 puan 17-18. sorular 10 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum

 • Veri tabanı 2. dönem uygulama sınavı olan sınavın ekran görüntülerini de keşke ekleseymişsiniz. Fazla anlaşılır olmamış.