Veri Tabanı Organizasyonu 1.Dönem 1.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Organizasyonu 1.Dönem 1.Yazılı-2

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


Soru1– Yabancı anahtar(Foreign key) nedir?

–> Tablo içerisindeki verilerin birbirleri ile iletişim kurabilmeleri amacıyla kullanılan anahtarlardır. Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL(boş) veya birbiri ile ayni olan değerleri içeremezken, yabancı anahtarlar birbirleri ile aynı olan değerler içerebilirler. Bir tabloda birden fazla yabancı anahtar kullanılabilir.
Kısacası yabancı anahtar,bir tabloya girilebilecek verileri başka bir tablonun herhangi bir alanında yer alabilecek veriler ile sınırlandırmak ve ilişkilendirmek için kullanılır. Yabancı anahtara, başka bir tablonun birincil anahtarıdır da denilebilir.

Soru2– Not null kısıtlaması nedir?

–> Veri girişi yapılacak bir tablodaki sütunun değer alıp (NULL) almaması (NOT NULL) gerektiğini belirlemek için kullanılan kısıtlamadır.

Soru3– Default kısıtlaması nedir?

–> Veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır.

Soru4– Unique kısıtlaması nedir?

–> Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için kullanılır.

Soru5– Check Kısıtlaması nedir?

–> Kontrol kısıtlayıcı olarak da adlandırılır. Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlar.

Soru6– Normalizasyon nedir?

–> Normalizasyon, taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline yaklaştırma yöntemidir. İlişkisel veri tabanları tasarlanırken verilerin gereksiz tekrarını, bilgilerin kaybını önlemek amacıyla normalizasyon işlemi uygulanması gerekir. Normalizasyon işlemi uygulanarak da ilişkilerin normal forma getirilmesi sağlanır.

Soru7– Mutlak Veri Fazlalığı nedir?

–> Aynı alanda birden fazla veri bulunması ve tablolarda aynı tipte bilgiyi içerecek alanların bulunması mutlak veri fazlalığı sorunudur.

Soru8– Tabloda Gereksiz Tekrar nedir?

–> Bazı durumlarda aynı veri çeşidi birden fazla kayıtta yer alabilmekte ve bu da sistemin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Gereksiz veri tekrarları aynı tabloda olabildiği gibi farklı tablolarda da olabilir. Örneğin, personelin görevi ve branşı öğrenci ders seçim formunda da bulunması gereksiz tekrara bir örnektir.

Soru9– Birinci Normal Form(1NF) Nedir?

–> Birinci normal forma sahip olan bir tabloda her satır ve her sütunun kesişiminde yalnız bir değer vardır. Birden fazla e-posta adresi olan bir personel için e-posta adresi1, e-posta adresi2, e-posta adresi3 gibi alanların olması normalizasyon kurallarına uygun değildir. Herhangi bir tablonun tekrarlı veriler içerdiği Duruma 1 NF denir.

Soru10– İkinci Normal Form (2NF) Nedir?

–> Bölünen tablolardan birinin birincil anahtarı ile bölünen diğer tablodaki birincil olamayan bir alan arasında bağımlık varsa buna tam bağımlılık denir. Bu duruma ikinci normal form adı verilir.

Soru11– Üçüncü Normal Form(3NF) Nedir?

–> Kısmi işlevsel bağımlılıklar ortadan kaldırılarak birinci normal formdaki sıkıntıları çözmüştük. İkinci normal form ile ortaya çıkan sıkıntıları çözebilmek için ise nitelikler arasındaki geçişli fonksiyonel bağımlılıkları ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Bir tablodaki veriden başka bir tabloda bulunan aynı veri üzerinden ilişkili diğer bir veriye ulaşıp, ulaştığımız veriyi kullanarak üçüncü bir tabloda farklı bir veriye erişebiliyorsak bu işlemi geçişli fonksiyonel bağımlılık olarak adlandırırız.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap