Veri Tabanı Organizasyonu 1.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Organizasyonu 1.Dönem 1.Yazılı

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Veri Tabanı Organizasyonu Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları


Soru1-Veri Nedir?

–> Veri tabanının en küçük birimidir. Bilginin ham maddesidir.

Soru2-Veritabanı nedir?

–> Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri tabanı” olarak adlandırılır.

Soru3-Veritabanında tablo nedir?

–> Tablolar veri tabanının ana nesneleridir. Bir veri tabanında verilerin saklanmış olduğu nesneler tablo olarak adlandırılır.

Soru4-Veritabanında kayıt nedir?

–> Veri tabanı tablosundaki her bir satıra kayıt denir.

Soru5-Veritabanında alan nedir?

–> Veri tabanı tablosundaki her bir sütuna verilen alan denir

Soru6-İlişkisel veritabanı nedir?

–> İlişkisel veri tabanı, birbirinden farkı tablolara yerleştirilmiş olan verilerin birbirleri ile belirli alanlara göre ilişkilendirilerek düzenlenen veri tabanlarıdır.

Soru7-Tabloların Özelliklerini yazınız?

–> Tablolar satır ve sütunlardan oluşur.
>>Her sütunun alacağı isim birbirinden farklı olmalıdır.
>>Her satır birbirinden farklı olmalıdır yani birbiri ile tamamen ayni olan iki kayıt kullanılmamalıdır.
>>Satırların ve sütunların sırasının nasıl olacağı önemli değildir.
>>Hücrelerdeki veriler atomik olmalıdır.

Soru8-Bütünlük kısıtlamaları nedir? Kısaca açıklayınız.

–> Veri tabanında depolanacak verileri kısıtlayan koşullar olarak adlandırılır.

Soru9-Birincil anahtar(Primary key) nedir?

–> Bir tablonun birincil anahtarı, tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur. Birincil anahtarlar hiçbir zaman NULL(boş) veya birbiri ile ayni olan değerleri içeremez.

Soru10-Birincil Anahtarlara örnek veriniz?

–> Genellikle, birincil anahtar olarak işlev gören bir kimlik numarası, seri numarası, okul no veya kod gibi benzersiz bir tanımlayıcı vardır. Günlük hayatımızda da, TC Kimlik Numaramız, illerin plaka (06-Ankara,34-İstanbul, 35- İzmir gibi), telefon kod numaraları(312-Ankara,242-Antalya gibi) ve posta kod numaraları bağlı bulundukları ülkelerde benzersiz numaralardır birincil anahtarları başlarındaki sayısal ifadelerdir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap