Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Organizasyonu 2.Dönem 2.Yazılı-Test

1. Veri tabanının temelini oluşturan ve bilgilerin tutulduğu nesne aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formlar
B) Tablolar
C) Sorgular
D) Raporlar
E) Alanlar

2. Aşağıdakilerden hangisi tablolarda kullanılan veri türlerinden değildir?

A) Metin
B) Sayı
C) Ek
D) Biçim
E) Tarih/Saat

3. Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi bulunmayan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayı
B) Otomatik Sayı
C) Para Birimi
D) Not
E) Metin

4. Bir alana nasıl veri girileceğinin denetlenmesi gerektiği durumlarda kullanılan veri tipi alan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim
B) Giriş Maskesi
C) Resim Yazısı
D) Varsayılan Değer
E) Gerekli

5. Ardında bulun tüm karakterlerin küçük harfle görüntülenmesini sağlayan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A) ?
B) L
C) >
D) <
E) =

6. Bir alana veri girişini zorunlu hâle getirmek için aşağıdaki alan özelliklerinden hangisi kullanılır?

A) Gerekli
B) Geçerlilik Metni
C) Giriş Maskesi
D) Varsayılan Değer
E) Sıralı

7. 60’dan büyük ve 60’ a eşit kayıtları gösteren ölçüt hangisidir?

A) =>60
B) =<60
C) >=60
D) <=60
E) !=60

8. Veritabanında Tablolar grubu hangi sekmede yer alır?

A) Giriş
B) Oluştur
C) Dış Veri
D) Veri Tabanı araçları
E) Hiçbiri

9. Not veri türünün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki değerli durumlardan bir tanesini seçmek için
B) 255 karakteri geçmeyen metinler eklemek için
C) Ole nesnesi eklemek için
D) Birden fazla satırdan oluşan uzun metin eklemek için
E) Dışardan veri almak için

10. Tıklandığı zaman kullanıcıyı belirtilen adrese yönlendirmek için kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ek
B) Köprü
C) Metin
D) Evet/Hayır
E) Not

11. Sorgu kullanarak tablo oluşturmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE
E) ALTER TABLE

12. ADD COLUMN deyiminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabloya satır eklemek için kullanılır.
B) Tabloya yeni bir ad vermek için kullanılır.
C) Tabloyu silmek için kullanılır.
D) Tabloya sütun eklemek için kullanılır.
E) Kaydı güncellemek için kullanılır.

13. ÖĞRENCİLER tablosunda yer alan ADI ve BÖLÜMÜ alanlarını seçmek için kullanılan SQL kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİ
B) INSERT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
C) SELECT AD, SOYAD, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
D) SELECT ADI, BÖLÜMÜ FROM ÖĞRENCİLER
E) INSERT * FROM ÖĞRENCİLER

14. Büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCASE()
B) LCASE()
C) MOD( )
D) CINT()
E) NOW()

15. Herhangi bir sütunun içerdiği sayısal değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplamak amacıyla kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) SUM()
B) STDEV()
C) AVG()
D) MAX()
E) MIN()

16. SELECT DateAdd(“yyyy”,2,#11/22/2010#); komut satırı hangi sonucu üretir?

A) 2010 yılına 2 yıl ekler.
B) 11/22/2010 tarihine 2 gün ekler.
C) 11/22/2010 tarihine 2 hafta ekler.
D) 11/22/2010 tarihine 2 ay ekler.
E) Hiçbiri

17. Sorgu kullanarak tablo silmek için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE
E) ALTER TABLE

18. Sorgu kullanarak tablo yapısında değişiklik yapmak için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CREATE TABLE
B) INSERT TABLE
C) DELETE TABLE
D) DROP TABLE
E) ALTER TABLE

19. Sorgu kullanarak tabloyayeni kayıt eklemek için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) UPDATE
B) INSERT
C) DELETE
D) DROP
E) ALTER   

20. Sorgu kullanarak tablodaki kaydıgüncellemek için kullanılan SQL deyimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) UPDATE
B) INSERT
C) DELETE
D) DROP
E) ALTER

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum