Veri Tabanı Sorumluluk Sınavı-2 - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Sorumluluk Sınavı-2

1) Microsoft Access 2003 ve Microsoft Access 2007 dosya uzantılarını yazınız.

2003=mdb
2007=accdb

2) Tablo nedir? Tanımını yapınız.

Tablo : Kayıtların peş peşe birleşmesi ile oluşan verilerin saklandığı veri tabanı nesnesidir.

3) Access veritabanında kullanılan nesne türlerinden 5 tanesinin ismini yazınız.

1-Tablo
2-Sorgu
3-Form
4-Rapor
5-Sayfa

4) Access veritabanında kullanılan veri türlerinden 5 tanesinin ismini yazınız.

1-Otomatik sayı
2-Metin
3-Sayı
4-Not
5-Köprü

5) Access veritabanında kullanılan ilişki türlerinin isimlerini yazınız.

1-Bire-bir ilişki
2-Bire-çok ilişki
3-Çoktan-çoğa ilişki

6) “Not” veri türünün açıklamasını yazınız.

Not : Çok satırdan oluşan, 65.535 karaktere varan metin ve sayı (alfanümerik – abecesayısal) girilebilen veri türüdür.

7) Rapor’un bölümleri nelerdir? İsimlerini yazınız.

1-Rapor üst bilgisi
2-sayfa üst bilgisi
3-ayrıntı
4-sayfa alt bilgisi
5-rapor alt bilgisi

8) “Öğrenci” tablosunda bulunan tüm kayıtları ekrana getiren SQL sorgu cümlesini yazınız.

Select * from öğrenci

9) “Öğrenci” tablosundaki “No’su 1450” olan kaydı silen SQL sorgu cümlesini yazınız.

Delete from öğrenci where no=145

10) “Öğrenci” tablosundaki kayıtları “Adı” alanına göre küçükten büyüğe sıralatan SQL sorgu cümlesini yazınız.

Select * from öğrenci order by adi asc

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum