Veri Tabanı Sorumluluk Sınavı - Bilişim Konuları

Veri Tabanı Sorumluluk Sınavı

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf  Veri Tabanı Dersi Sorumluluk Sınavı

1. Microsoft Access 2003 ve Microsoft Access 2007 dosya uzantılarını yazınız.

2003=mdb              2007=accdb

2. Tablo nedir? Tanımını yapınız.

Tablo   : Kayıtların peş peşe birleşmesi ile oluşan verilerin saklandığı veri tabanı nesnesidir.

3. Access veritabanında kullanılan nesne türlerinden 5 tanesinin ismini yazınız.

1-Tablo 2-Sorgu 3-Form 4-Rapor 5-Sayfa

4. Access veritabanında kullanılan veri türlerinden 5 tanesinin ismini yazınız.

1-Otomatik sayı 2-Metin 3-Sayı 4-Not 5-Köprü

5. Access veritabanında kullanılan ilişki türlerinin isimlerini yazınız.

1-Bire-bir ilişki 2-Bire-çok ilişki 3-Çoktan-çoğa ilişki

6. “Not” veri türünün açıklamasını yazınız.

Not : Çok satırdan oluşan, 65.535 karaktere varan metin ve sayı (alfanümerik – abecesayısal) girilebilen veri türüdür.

7. Rapor’un bölümleri nelerdir? İsimlerini yazınız.

1-Rapor üst bilgisi 2-sayfa üst bilgisi 3-ayrıntı 4-sayfa alt bilgisi 5-rapor alt bilgisi

8. “Öğrenci” tablosunda bulunan tüm kayıtları ekrana getiren SQL sorgu cümlesini yazınız.

Select * from öğrenci

9. “Öğrenci” tablosundaki “No’su 1450” olan kaydı silen SQL sorgu cümlesini yazınız.

Delete from öğrenci where no=145

10. “Öğrenci” tablosundaki kayıtları “Adı” alanına göre küçükten büyüğe sıralatan SQL sorgu cümlesini yazınız.

Select * from öğrenci order by adi asc

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap