Visual Basic Console Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma - Bilişim Konuları

Visual Basic Console Girilen Sayının Faktöriyelini Bulma

Bu örneğimizde Visual Basic Console ortamında klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan programı yapacağız. Sayının faktöriyelini hesaplamak için bir döngü yardımı ile 1’den girilen sayıya kadar olan sayıların çarpımını hesaplatarak sonucu bulmuş olacağız.

Programın Visual Basic Console Kodları:

Module Module1

  Private Function Faktoriyel(ByRef sayi As Integer) As Integer
    Dim sonuc = 1, i As Integer
    For i = 1 To sayi
      sonuc = sonuc * i
    Next
    Return sonuc
  End Function
  Sub Main()
    Dim a, git As New Integer
    Console.Write("Faktöriyelini hesaplatmak istediğiniz sayıyı giriniz:")
    a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
    git = Faktoriyel(a)
    Console.WriteLine("{0} sayısının faktöriyeli {1}'dir", a, git)
    Console.ReadKey()
  End Sub

End Module

Programın ekran görüntüleri:
vbcfaktoriyel1

vbcfaktoriyel2

vbcfaktoriyel3

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap