Visual Basic Listbox İle Öğrenci Notu Hesaplama - Bilişim Konuları

Visual Basic Listbox İle Öğrenci Notu Hesaplama

Bu örneğimizde bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ad soyad numara bilgilerini ve giriş tarihini alarak hangi fakültede okuduğunu bulan ve girilen vize ve final notuna göre ortalamasını hesaplayarak sonucu hem rakam hemde harf olarak bulan ve bunları ayrı ayrı listbox nesnelerinde gösteren visual basic programını yapacağız.

Öğrenci numarasına göre öğrencinin fakültesi belirleniyor. Öğrenci numarasının 3. ve 4. dördüncü rakamına göre fakültesi tespit ediliyor. Öğrencinin vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ı alınarak ortalaması hesaplanıyor.

Bulunan ortalamaya göre bu rakama karşılık gelen harf karşılığı bulunuyor. Daha sonra tüm bilgiler ayrı ayrı listboxlara ekleniyor.

Programın Ekran görüntüleri:

listboxileogrencidurumu1

listboxileogrencidurumu2

listboxileogrencidurumu3

Peogramın Visual Basic Kodları:

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    'www.bilisimkonulari.com
    Dim Notu As Integer
    Dim Yil As String
    Dim Fak, numara As String
    Yil = Now.Date.Year.ToString

    'Eğer giriş yılının son iki hanesi 50’den küçükse 2000’li yıllar
    'olduğunu anla ve başına 20 ekle. Aksi halde başına 19 ekle:

    ListBox1.Items.Add(Yil)
    
    numara = TextBox1.Text
    Fak = Strings.Mid(numara, 3, 2)
    If Fak = "01" Then
      ListBox2.Items.Add("Mühendislik")
    ElseIf Fak = "02" Then
      ListBox2.Items.Add("Eğitim Bil.")
    ElseIf Fak = "03" Then
      ListBox2.Items.Add("Hukuk")
    ElseIf Fak = "04" Then
      ListBox2.Items.Add("iletişim")
    Else
      ListBox2.Items.Add("Diğerleri")
    End If

    'www.bilisimkonulari.com
    ListBox3.Items.Add(TextBox2.Text + " " + TextBox3.Text)
    Notu = (TextBox4.Text * 0.4) + (TextBox5.Text * 0.6)
    ListBox4.Items.Add(Notu)
    If Notu <= 100 And Notu > 89 Then
      ListBox5.Items.Add("AA")
    ElseIf Notu > 84 Then
      ListBox5.Items.Add("BA")
    ElseIf Notu > 79 Then
      ListBox5.Items.Add("BB")
    ElseIf Notu > 74 Then
      ListBox5.Items.Add("CB")
    ElseIf Notu > 69 Then
      ListBox5.Items.Add("CC")
    ElseIf Notu > 64 Then
      ListBox5.Items.Add("DC")
    ElseIf Notu > 59 Then
      ListBox5.Items.Add("DD")
    ElseIf Notu > 49 Then
      ListBox5.Items.Add("FD")
    ElseIf Notu < 50 Then
      ListBox5.Items.Add("FF")
    End If

    'www.bilisimkonulari.com
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
    TextBox5.Text = ""
    TextBox1.Focus()

  End Sub
End Class

Program kodlarını ve dosyalarını buradan indirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap