Visual Basic ListBox Kullanımı - Bilişim Konuları

Visual Basic ListBox Kullanımı

Visual Basic Programında Listbox kullanımını anlatacağım bu yazıda. ListBox liste kutusu demektir. Elemanların liste şeklinde görünmesini sağlayan araçtır. Listbox ile ilgili bazı en çok kullanılan ifadeler aşağıdaki gibidir.

1)”ListBox1.Selectedindex” komutu listede seçili olan elemanın numarasını verir.
2)”ListBox1.Selecteditem” komutu listede seçili olan elemanı gösterir.
3)”ListBox1.Items.RemoveAt(…)” komutu index (sıra) numarası verilen elemanı siler.
Parantez içine sıra numarası yazılır.
4)”ListBox1.Items.Remove(…)” komutu ismi yazılan elemanı siler. Parantez içine isim
yazılır.
5) ”ListBox1.Items.Count” komutu listedeki eleman sayısını verir.
6) ”ListBox1.Items.IndexOf(…)” komutu listeden seçilen elemanın kaçıncı eleman olduğunu
gösterir.
ÖRNEK : Aşağıdaki programda bazı listboz özellikleri kullanılmıştır.

Programın ekran görüntüsü:

Programın Visual Basic Kodları:

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text)
    TextBox1.Text = " "
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    ListBox1.Items.Clear()
  End Sub

  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex)
    ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
  End Sub

  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
    MsgBox("Eleman Sayısı " & ListBox1.Items.Count)
  End Sub

  Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
    MsgBox("Seçtiğiniz Kişinin Sıra Numarası " & ListBox1.Items.IndexOf(TextBox4.Text))
  End Sub

  Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
    If ListBox1.Items.Count < TextBox2.Text Then
      ListBox1.Items.Insert(ListBox1.Items.Count, TextBox3.Text)
    Else : ListBox1.Items.Insert(Val(TextBox2.Text), TextBox3.Text)
    End If
  End Sub
End Class  
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap