Visual Basic Radiobutton-Checkbox-Listbox Kullanımı - Bilişim Konuları

Visual Basic Radiobutton-Checkbox-Listbox Kullanımı

Bu örneğimizde Visual basic ile Radiobutton nesnesi Checkbox nensesi ve Listbox nesnesinin birlikte kullanıldığı bir program yapacağız. Bu örneğin amacı bahsedilen nesnelerin kullanımlarını öğretmek. Her nesnenin click olayına yani tıklama özelliğine atıf yapılarak kodlar yazılmıştır.

Öncelikle ekrana bir tane groupbox nensesi eklenmiş ve içerisine iki tane radiobutton nesnesi eklenmiştir. bunun amacı aynı anda iki radyo nesnesinin tıklanma özelliğini iptal etmektir. Daha sonra iki tane cheskbox nesnesi eklenmiş ve son olarak ta bir listbox nesnesi eklenmiştir.

Programın kodları:

Public Class Form1

  
  Dim i As Byte

  Private Sub secenek1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles secenek1.Click
    ListBox1.Items.Add(secenek1.Text + " seçildi")
  End Sub

  Private Sub secenek2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles secenek2.Click
    ListBox1.Items.Add(secenek2.Text + " seçildi")
  End Sub

  Private Sub secim1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles secim1.Click
    If secim1.Checked = True Then
      ListBox1.Items.Add(secim1.Text + " işaretlendi")
    Else
      ListBox1.Items.Add(secim1.Text + " işareti kaldırıldı")
    End If
  End Sub

  Private Sub secim2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles secim2.Click
    If secim2.Checked = True Then
      ListBox1.Items.Add(secim2.Text + " işaretlendi")
    Else
      ListBox1.Items.Add(secim2.Text + " işareti kaldırıldı")
    End If
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If ListBox1.SelectedItems.Count <> 0 Then 'En az bir seçilmiş seçenek varsa.
      For i = 0 To ListBox1.SelectedItems.Count - 1
        ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
      Next
    End If
  End Sub
End Class

Ekran görüntüleri:

radyoonay2

Programı buradan indirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum