Visual Basic Radiobutton ve Listbox kullanımı - Bilişim Konuları

Visual Basic Radiobutton ve Listbox kullanımı

Bu örnek programımızda bir kimlik uygulaması yapacağız. Kimlik bilgileri girilen kişinin bilgileri listbox nesnesine eklenmektedir. Girilen her kayıt liste kutusuna alt alta eklenmektedir.

Kişinin tc kimlik numarası 11 haneden farklı girilirse kayıt eklemesi yapılmıyor ve uyarı mesajı veriyor.

Kişinin cinsiyeti kadın olarak seçilmiş ise askerlikle ilgili olan groupbox nesnesi pasif oluyor ve o kişiye ait askerlik bilgisi seçilmesine izin verilmiyor ve askerlik durumu muaf olarak işaretleniyor.

Kaydın eklenebilmesi için tüm alanların eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gerekiyor.

Programın kodları:

Public Class Form1
  Dim cinsiyet, ask As String
  Private Sub Radio_kadin_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Radio_kadin.CheckedChanged
    'www.bilisimkonulari.com
  End Sub

  Private Sub Radio_kadin_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Radio_kadin.Click
    GroupBox2.Enabled = False 'Grup kutusu pasifize ediliyor.
    'Dolayısıyla üzerindeki radyo düğmeleri de pasif hale gelmiş oluyor.
  End Sub

  Private Sub Radio_erkek_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Radio_erkek.Click
    'www.bilisimkonulari.com
    GroupBox2.Enabled = True
  End Sub

  Private Sub Btn_ekle_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Btn_ekle.Click
    If Strings.Trim(Txt_ad.Text) <> "" And Strings.Trim(Txt_soyad.Text) <> "" And Strings.Trim(Txt_kimlik.Text) <> "" Then
      If Strings.Trim(Strings.Len(Txt_kimlik.Text)) <> 11 Then
        MsgBox("Kimlik Numarası uygun girilmedi")
        Exit Sub
      End If

      ListBox1.Items.Add("Adı Soyadı: " + Txt_ad.Text + " " + Txt_soyad.Text)
      ListBox1.Items.Add("Kimlik No : " + Txt_kimlik.Text)

      If Radio_erkek.Checked = True Then
        cinsiyet = "Erkek"
      Else
        cinsiyet = "Kadın"
      End If

      ListBox1.Items.Add("Cinsiyeti : " + cinsiyet)

      'www.bilisimkonulari.com
      If Radio_erkek.Checked = True Then
        If Radio_as1.Checked = True Then ask = "Yapmış"
      ElseIf Radio_as2.Checked = True Then
        ask = "Tecilli"
      Else
        ask = "Muaf"
      End If
      ListBox1.Items.Add("Askerlik Durumu : " + ask)
    End If
      ListBox1.Items.Add("********************************************")
      Txt_ad.Clear()
      Txt_kimlik.Clear()
      Txt_soyad.Clear()
      Txt_ad.Focus()
    Else
    MsgBox("Alanların hepsi girilmemiş!")
    End If
  End Sub
End Class

Programın ekran görüntüleri:

kimlik1

kimlik2

kimlik3

Programın çalışan halini buradan indirebilirsiniz.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap