Visual Basic String Metotları ve Görevleri - Bilişim Konuları

Visual Basic String Metotları ve Görevleri

Asc , AscW Verilen karakterin ASCII kodunu gösterir.
Chr , ChrW ASCII’de verilen kodun karakter karşılığını gösterir.
Copy String bir ifadenin kopyasını oluşturur.
Clone String değişken ve bu değişkenin bilgilerinin kopyasını oluşturur.
IndexOf String ifadeler içinde arama yapmayı sağlar. Aranan bilginin başlangıç noktasını gösterir.
Insert String ifadenin istenilen yerine farklı bir ifade eklemeyi sağlar.
InStr Bir metinsel ifade içindeki farklı bir ifadeyi baştan itibaren arar.
InStrRev Bir metinsel ifade içindeki farklı bir ifadeyi sondan itibaren arar.
Join Parçalara ayrılmış string bir ifadenin birleştirilmesini sağlar.
Left Bir string ifadenin solundan başlayarak belirtilen sayıda karakter içeren bir metin oluşturur.
Len Bir string ifadede boşlukları da sayarak karakter sayısını verir.
LTrim Belirtilen string ifadenin başındaki boşlukları kaldırır.
Mid Metinsel ifadede başlangıç noktasından belirtilen noktaya kadar olan karakteri getirir.
Remove String ifadenin herhangi bir yerinin silinmesini sağlar.
Replace String ifadenin herhangi bir yerinin farklı bir ifade ile değiştirilmesini sağlar.
Right Bir string ifadenin sağından başlayarak belirtilen sayıda karakter içeren bir metin oluşturur.
RTrim Belirtilen string ifadenin sonundaki boşlukları kaldırır.
Space Belirtilen sayı kadar boşluk oluşturur.
Split String bir ifadenin istenilen sayıda parçalara ayrılmasını sağlar.
StrComp İki string ifadenin birbiri ile karşılaştırılmasında kullanılır.
StrConv ToLower ve ToUpper metotlarından farklı olarak belirtilen ifadenin ilk harflerini büyük hale getirir.
StrDup Belirtilen karakterden istenilen sayıda türetmeyi sağlar.
StrReverse Belirtilen string ifadenin tersini alır.
ToLower Belirlenen string ifadenin tamamını küçük harflere dönüştürür.
ToUpper Belirlenen string ifadenin tamamını büyük harflere dönüştürür.
Trim Belirtilen string ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır.
Val(String) Verilen String ifadeyi sayıya dönüştürür.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap