Visual Basic Vize Final Notuna Göre Sonuç Hesaplama - Bilişim Konuları

Visual Basic Vize Final Notuna Göre Sonuç Hesaplama

Bu visual basic örneğimizde klavyeden girilen vize ve final notuna göre öğrencinin ortalamasını ve bu ortalamanın harf olarak hangi harf sistemine karşılık geldiğini bulup ekrana yazdırıyoruz.

Öncelikle öğrenci numarası alanına sadece rakam girişi yapabilmek için gerekli numerik kodunu yazıyoruz. Daha sonra öğrencinin adını ve soyadını giriyoruz. Vize ve final notunu girdikten sonra vizenin %40  ve final notunun %60 oranında alarak ortalamasını hesaplatıyoruz. Son olarak elde edilen ortalamanın harf sistemindeki karşılığını bularak harf şeklinde yazdırıyoruz.

Vize ve final alanlarının boş geçilmesi yada rakam dışında giriş yapılması durumunda uyarı mesajı ile kullanıcının doğru giriş yapması konusunda ikaz ediliyor.

Programın ekran görüntüleri:

vbgecmekalma1

vbgecmekalma2

Programın Visual Basic Kodları:

Public Class Form1

  'www.bilisimkonulari.com

  Dim vize, final As Integer
  Dim gecme As Double

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    'www.bilisimkonulari.com

  End Sub

  Private Sub TextBox5_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox5.TextChanged

    'Final notunun girildiği metin kutusu değişirken…
    If Txt_Final.Text <> "" And IsNumeric(Txt_Final.Text) Then
      'Eğer final metin kutusu dolu ve sayısal veri ise…
      If Txt_Final.Text > 100 Then
        'Eğer girilen final değeri 100 den büyük ise…
        MsgBox("Hatalı Giriş!")
        Txt_Final.Clear()
        TxtGecme.Clear()
        TxtHarf.Clear()
        TxtGecme.BackColor = Color.White
      Else 'Aksi halde, yani final 100 den küçük…
        If Txt_Vize.Text <> "" And IsNumeric(Txt_Vize.Text) Then
          vize = Txt_Vize.Text
          final = Txt_Final.Text
          gecme = 2 * vize / 5 + 3 * final / 5
          'vizenin %40’ı + finalin %60’ı
          TxtGecme.Text = gecme
          If gecme >= 50 Then TxtGecme.BackColor = Color.GreenYellow Else TxtGecme.BackColor = Color.Red
        End If
      End If
    Else 'Ya final alanı boş, ya da girilen değer sayısal değil.
      TxtGecme.Clear()
      TxtHarf.Clear()
      TxtGecme.BackColor = Color.White
    End If
  End Sub

  Private Sub Txt_Vize_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Txt_Vize.TextChanged
    'Aynı şeyler vize notu için de yapılıyor.
    If Txt_Vize.Text <> "" And IsNumeric(Txt_Vize.Text) Then
      If Txt_Vize.Text > 100 Then
        MsgBox("Hatalı Giriş!")
        Txt_Vize.Clear()
        TxtGecme.Clear()
        TxtHarf.Clear()
        TxtGecme.BackColor = Color.White
      Else
        If Txt_Final.Text <> "" And IsNumeric(Txt_Final.Text) Then
          vize = Txt_Vize.Text
          final = Txt_Final.Text
          gecme = 2 * vize / 5 + 3 * final / 5
          TxtGecme.Text = gecme
          If gecme >= 50 Then TxtGecme.BackColor =
          Color.GreenYellow Else TxtGecme.BackColor = Color.Red
        End If
      End If
    Else
      TxtGecme.Clear()
      TxtHarf.Clear()
      TxtGecme.BackColor = Color.White
    End If

    'www.bilisimkonulari.com

  End Sub

  Private Sub TxtGecme_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TxtGecme.TextChanged
    'Geçme notu alanı değişirken harf notu hesaplanıyor.
    If TxtGecme.Text <> "" Then
      If TxtGecme.Text >= 90 Then
        TxtHarf.Text = "AA"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 80 Then
        TxtHarf.Text = "BA"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 70 Then
        TxtHarf.Text = "BB"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 60 Then
        TxtHarf.Text = "CB"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 50 Then
        TxtHarf.Text = "CC"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 40 Then
        TxtHarf.Text = "DC"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 30 Then
        TxtHarf.Text = "DD"
      ElseIf TxtGecme.Text >= 20 Then
        TxtHarf.Text = "FD"
      Else
        TxtHarf.Text = "FF"
      End If
    End If

    'www.bilisimkonulari.com

  End Sub
End Class
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap