Web Programcılığı Dalı Staj Bitirme Sınavı - Bilişim Konuları

Web Programcılığı Dalı Staj Bitirme Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renktir?

A) Yeşil
B) Mavi
C) Mor
D) Kırmızı

2. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi taslağı oluştururken dikkat etmemiz gerek özelliklerden biri değildir?

A) Bütünlük
B) Güncellik
C) Güvenilirlik
D) Bilgisayarımızın hızı

3. İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi resmi kurumları ifade eder?

A) .edu
B) .gov
C) .mil
D) net

4. İstenilen metni kalın (bold) yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

A) <h1>
B) <b>
C) <i>
D) <u></u></i></b></h1>

5. Yazı büyüklüğünü 5 yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) <FONT NAME=”5”>
B) <FONT WIDTH=”5”>
C) <FONT HEIGHT=”5”>
D) <FONT SIZE=”5”>

6. Aşağıdaki target parametrelerinden hangisi bağlantının yeni bir pencerede açılmasını sağlar?

A) _blank
B) _self
C) _parent
D) _top

7. Tabloda yeni bir sütun oluşturmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

A) <TR>
B) <TABLE>
C) <TD>
D) <TH>

8. Hücrelerin içindeki verilerin, hücre sınırlarından uzaklığının ne kadar olacağını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Cellspacing
B) Rowspan
C) Cellpadding
D) Colspan

9. Tablonun veya hücrenin pixel cinsinden genişliğini belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Colspan
B) Rowspan
C) Height
D) Width

10. Bir tablonun çerçeve rengini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Bordercolor
B) Bgcolor
C) Background
D) Border

11. Hazırlamakta olduğunuz forma, şifreli alanlar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Checkbox
B) Text
C) Submit
D) Password

12. Aşağıdakilerden hangisi <input>  etiketi ile kullanılacak parametrelerden değildir?

A) Type
B) Src
C) Reset
D) Align

13. Resim eklemeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) <embed>
B) <img>
C) <bgsound>
D) <background>

14. Ses dosyalarını çalmayı sağlayan etiket hangisidir?

A) <bgcolor>
B) <background>
C) <bgsound>
D) <img>
15. Aşağıdakilerden hangisi bir video ekleme linkidir?

A) <embed src=”C:\muzik\istiklal.avi”>
B) <embed href=”C:\video\ istiklal.avi “>
C) <embed src.mpg=”C:\muzik\ istiklal.avi “>
D) <avi src=”C:\video\ istiklal.avi “>

16. Web sayfalarımıza resim eklemek için aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A) <a href=””>
B) <embed src=””>
C) <img src=””>
D) <bgsound src=””>

17. Web sayfalarındaki resimlerin üzerine gelince fare imlecinin altında yazı çıkmasını hangi parametre aracılığı ile sağlıyoruz?

A) widht
B) height
C) border
D) alt

18. Html belgesinin <head>  bölümüne yazılan ve mevcut html dosyasının tamamı üzerinde etkili olan stil şablon çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harici CSS
B) Genel CSS
C) Yerel CSS
D) Hiçbiri

19. Aşağıdakilerden hangisi yazıyı altı çizili olarak yazmayı sağlamak için tanımlanmış bir stildir?

A) i {font-size: 10pt; color: blue}
B) u {font-size: 10pt; color: blue}
C) h1 {font-size: 10pt; color: blue}
D) p {font-size: 10pt; color: blue}

20. Bir web sayfası için yazılan genel css kodları hangi etiketle başlar?

A) <link>
B) <script>
C) <head>
D) <style>

21-Aşağıdakilerden hangisi bir web taraycı çeşidi değildir?

A) Ipad                              
B) 
Firefox
C) Chrome
D) Internet Explorer

22-Aşağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi çift çizgi oluşturur?

A) solid
B) double
C) dashed
D) dotted

23 And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) &&
B) ||
C) ==
D) !

24. Php de ekrana” Merhaba Dünya” nasıl yazdırılır?

A) echo “Merhaba Dünya”;
B) “Merhaba Dünya “;
C) echo Merhaba Dünya
D) Response.Write(“Merhaba Dünya”)

25. if ($yas>20) and ($cinsiyet==”kız”) satırının anlamı nedir?

A) yaşı 20 den büyük ve cinsiyeti erkek ise
B) yaşı 20 ve cinsiyeti kız değil ise
C) yaşı 20 den küçük ve kız ise
D) yaşı 20 den büyük ve cinsiyeti kız ise

26. Aşağıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?
<?php for ($i=0;$i<=5;$i=$i+1) {echo $i ;} ?>

A) 5
B) 0-1-2-3-4-5
C) 1-3-5
D) 0-1-2-3-4
$a=10; –$a; Printf $a++;

27. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

28. Hangisi form kontrol elemanı değildir?

A) text
B) checkbox
C) combobox
D) select

29. Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?

A) size
B) name
C) type
D) hiçbiri

30.Aşağıdakilerden hangisi sadece çıkış donanımıdır?

A) Ses Kartı
B) RAM
C) TV Kartı
D) Ekran

31. Ekranı oluşturan noktalardan her birine ne ad verilir?

A) Dot                  
B) 
Inch                 
C) 
Piksel          
D) 
Byte

32. Yazıcılardan hangisi daha sesli çalışır?

A) Siyah beyaz lazer                       
B) 
Nokta vuruşlu
C) Mürekkep püskürtmeli              
D) 
Renkli lazer

33. Yazıcılar için çözünürlük ne anlam ifade eder?

A) Dakikadaki sayfa yazma adedi
B) Yazıcının basabildiği renk miktarı
C) Birim alana bırakılacak nokta miktarı
D) Yazıcının maksimum baskı (kâğıt) genişliği
34. Baskı kalitesi en düşük olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyah beyaz lazer
B) Nokta vuruşlu
C) Mürekkep püskürtmeli              
D) 
Renkli lazer

35. Baskı hızı en yüksek olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyah beyaz lazer                       
B) 
Nokta vuruşlu
C) Mürekkep püskürtmeli              
D) 
Renkli lazer

36. Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır?

A) Seskartı         
B) 
Klavye          
C) 
Yazıcı
D) Ekran

37. Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

A) Paralel port
B) DVI           
C) 
PS/2          
D) 
Line in

38. Hangi sayı sistemi 0-7 arası rakamları kapsar?

A) Yedilik
B) İkilik
C) Sekizlik

D) Onluk

39. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?

A) ogrenciNo
B) OgrenciAd
C) ogrenci_soyad
D) ogrenci sinif

40. Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string             
B) slong

C) int
D) byte

41.Program boyunca sabit kalacak veriyi hangi kelime ile tanımlarız?

A) float
B) double
C) bool               
D) const

42. 8 bit işaretsiz tam sayı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) byte
B) int
C) long
D) short

43. Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra atama işlemi yapılır?

A) ++a
B) a++
C) +a
D) a+

44. (39)10 sayısının 2’lik sistemde karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 100101
B) 110111
C) 100111       
D) 101011

45.Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?

A) Düğme
B) Grafik
C) Animasyon    
D) Film 

46.Tarayıcıda önizleme için hangi tuş kullanılır?

A) F1
B) F10
C) F11
D) F12

47.Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta sayısı
B) Çözünürlük
C) LPI
D) DPI

48.Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?

A) Jpeg
B) Gif
C) Bmp
D) Png

49.Görüntü işleme yazılımı düzenlenebilir dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jpeg
B) Bmp
C) Gif
D) Png

50.Görüntü işleme yazılımında var olan bir resmi açmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi   kullanılır?

A) CtrlS
B) Ctrl N
C) Ctrl Z
D) Ctrl O

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap