Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları – Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1- Tasarımın temel ilkeleri nelerdir?

 

İçerik, tasarım, işlevsellik, kullanılabilirlik, tarayıcılar ile uyumluluk

 

2- Web tasarımında biçimsel özellikler nelerdir?

 

Renk dengesi, okunabilirlik, hizalama, metin ve nesne arası boşluklar

 

3- Sıcak renkler hangileridir?

 

Kırmızı, turuncu, sarıdır.

 

4- Soğuk renkler hangileridir?

 

Mavi, yeşil, mor

 

5- Nötür renkler hangileridir?

 

Beyaz, siyah, gri

 

6- En çok kullanılan web tarayıcılar hangileridir?

 

Chorme, internet Explorer, Firefox, Safari, Opera

 

7- Web sitesi taslağı hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

 

Bütünlük, güvenirlik, güncellik, bağlantı hızı, tutarlı sayfalar hazırlama

 

8- Ana sayfa hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

 

Sayfa içi yerleşim planı, sayfa çözünürlüğü, reklam alanlarını belirleme,

 

9- ……………………….. dünya üzerindeki birçok bilgisayar sistemini birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır.

 

İnternet

 

10- …………………………………….. bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan standart bir protokoldür.

 

IP (Internet Protocol)

 

11- Yandaki internet kısaltmalarının hangi kurumlara ait olduklarını yanlarına yazınız.

 

gov: Hükümet kurumları (government)

edu: Eğitim kurumları (education)

org: Ticari olmayan kuruluşlar (organization)

com: Ticari kuruluşlar (company)

mil: Askeri kurumlar (military)

net: Servis sunucular (network)

ac: Akademik kuruluşlar (academic)

int: Uluslararası kuruluşlar (international)

 

12- Arama motorlarında yazılan Meb AND Öğrenci anlamı nedir?

 

İçerisinde Meb ve Öğrenci geçen tüm siteleri listeler

 

13- Arama motorlarında yazılan Video OR Resim anlamı nedir?

 

İçerisinde Video veya Resim olan tüm siteleri listeler

 

14- Arama motorlarında yazılan Resim NOT Ses anlamı nedir?

 

İçeriğinde Resim geçen Ses geçmeyen tüm siteleri listeler

 

15- HTML komutları hangi işaretlet arasına yazılır.

 

< > işaretleri arasına

 

16- Html kodlarının yazımına başladığımızı gösteren etikettir hangisidir?

 

<html> etiketi

 

17- Sayfa başlığı ve Siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketleri bölümdür hangisidir?

 

<head> etiketi

 

18- <meta name=”description” content=> komutu ne demektir?

 

Sayfanın tanımını yapan koddur.

 

19- Hazırlamış olduğunuz web sayfasının arka plân rengini belirlemek için hangi etiket kullanılır?

 

Bgcolor etiketi

 

20- Hazırlamış olduğunuz web sayfasının zemininin bir resimden oluşmasını isteyebilirsiniz. Bu parametre arka plânda kullanılmak istenilen resmi belirlemek için hangi etiket kullanılır.

 

Background etiketi

 

21- <body background=”resim.jpg”>….</body> ne demektir?

 

Sayfanın arkapanına resim ekleme kodudur.

 

22- Sayfanın tarayıcıdaki başlığının ne olacağını belirlemek için hangi etiket kullanılır?

 

<Title> etiketi

 

23- Listeleme etiketleri nelerdir?

 

<ol> ve <ul>

 

24- <ol> ile kullanılan tipler nelerdir?

 

A, a, i, I, 1,

 

25- <ul> ile kullanılan tipler nelerdir?

 

Disc, square, circle

 

26-

 

<ol>

<li> Ankara</>

<li> Tokat</>

<li> Sivas</>

</ol> etiketinin çıktısı nedir?

 

1.Ankara

2.Tokat

3.Sivas

 

27- Başlık düzenleme etiketi hangisidir?

 

<hx> etiketi

 

28- <hx> etiketi hangi değerleri alır?

 

H1,h2,h3,h4,h5,h6,h7 değerlerini

 

29- Align parametresi ne demektir?

 

Hizalama için kullanılan parametredir

 

30- Center, left, right ne demektir?

 

Ortala, sol, sağ

 

31- İstenilen metni Altı çizili olarak yazmak için kullanılan etiket hangisidir?

 

<b> etiketi

 

32- İstenilen metni eğik olarak yazmak için kullanılan etiket hangisidir?

 

<i> etiketi

 

33- Enter tuşu görevini görür. Bir alt satıra geçmek için kullanılır. Bu hangi etikettir?

 

<br> etiketi

 

34- Paragraf oluşturmak için kullanılan etiket hangisidir?

 

<p> etiketi

 

35- ……………………… etiketi, kullanıldığı yerdeki metinlerin renk, boyut, yazı tipi gibi özelliklerini değiştirmek için kullanılır.

 

<font> etiketi

 

36- …………………… Yazının büyüklüğünü belirlemek için kullanılır(1-7 arası değerler alır.).

 

<font Size=””> etiketi

 

37- ………………….. Yazı tipi etiketi içerisinde metnin rengini değiştirmek için kullanılır.

 

<font color=””> etiketi

 

38- ……………………Yazı tipi karakter biçiminde değişiklik yapmak için kullanılır.

 

<font face=””> etiketi

 

39- ……………………..etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir.

 

<hr> etiketi

 

40- ………….., çizilen çizginin kalınlığı

……………., çizginin sayfadaki uzunluğu

………………., çizginin sayfada yer alacağı konumunu

Size

Width

Align

 

41-wtp1-1calisma-resim

Yukarıdaki ekran çıktısını elde etmek için gereken html kodlarını yazınız.

 

<font color=”red”>Büyük ölülere matem gerekmez<i></i></font><br>

<u>Fikirlerime bağlılık gerekir</u><br>

<b>M. Kemal Atatürk</b>

 

42- Herhangi bir web sayfasına bağlantı oluşturma kodu nedir?

 

<a href=”http://www.meb.gov.tr”> MEB </a>

 

43- Hazırlamış olduğumuz site içerisinde link verme kodu?

 

<a href=”index.html”>Ana Sayfa</a>

 

44- Herhangi bir yazıya tıkladığınız zaman resim açılması için

 

<a href=”okul.jpg”>Okulu görmek İçin Tıklayınız</a>

 

45- Herhangi bir dosyaya link vermek için

 

<a href=”portlar.pdf”> tıklayınız…</a>

 

46- ………………..parametresini kullanarak, açılacak olan sayfa, resim veya dosyanın açılacağı pencereyi belirtebiliriz.

 

Target parametresi

 

47- E-posta adresine bağlantı oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<a href=”mailto:e-posta adresi”>….</a>

 

48- Tablo oluşturmak için oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<table> komutu

 

49- Satır oluşturmak için oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<tr> komutu

 

50- Sütun oluşturmak için oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<td> komutu

 

51- Tablo kenarlığını belirlemek için oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<table border=””> komutu

 

52- Tablo yüksekliği için oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<table height=””> komutu

 

53- Tablo genişliği için oluşturmak için hangi konutu kullanırız?

 

<table width=””> komutu

 

54- …………aynı satırdaki hücreleri birleştirmek için kullanılır.

 

Colspan

 

55- ……….aynı sütundaki hücreleri birleştirmek için kullanılır

 

Rowspan komutu

 

56- ………………..Tablonun içerisindeki hücrelerin, birbirlerinden ve tablo sınırlarından uzaklığını pixel türünden ayarlamak için kullanılır.

 

Cellspacing komutu

 

57- ………………..Hücrelerin içindeki verilerin, hücre sınırlarından uzaklığının ne kadar olacağını belirlemek için kullanılır.

 

Cellpadding komutu

 

58- ………………etiketi html formları oluşturmak için kullanılır.

 

<form> etiketi

 

59- Formdan girilecek olan bilgilerin değerlendirileceği dosyanın URL adresini belirtmek için kullanılır.

 

<Form Action =””>

 

60- Formdan girilecek olan bilgilerin, değerlendirici dosyaya hangi yöntem ile gönderileceğini belirtmek için kullanılır.

 

<Form method=””>

 

61- ……………..etiketi form içerisinde bilgi almak için kullanılan etikettir.

 

<input> etiketi

 

62- Girilecek olan elemanın türünü belirtmek için kullanılır.

 

Type

 

63- Eğer bir resim dosyası kullanılmışsa görüntülenmesi istenilen resim dosyasının adresini belirtmek için kullanılır.

 

Src

 

64- Type parametresi ile tanımlanmış olan elemanın sayfada konumlanacağı yeri belirlemek için kullanılır(left, right, center).

 

align

 

65- Girilecek olan verinin değişken ismini belirlemek için kullanılır.

 

Name

 

66- Girilecek olan verinin en fazla kaç karakterden oluşacağını belirtmek için kullanılır.

 

Maxlenght

 

67- Bir seçim kutusu kullanıldığı durumlarda nu kutuların işaretlenmiş olarak görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Sadece “radio” ve “checkbox” elemanları için kullanılır.

 

Checked

 

68- Veri girişini engellemek için kullanılır.

 

Disabled

 

69- Hazırlamakta olduğunuz forma onay kutuları eklemek için kullanılır.

 

Checkbox

 

70- Radio düğmeleri, kullanıcının verilen seçeneklerden sadece bir tanesini seçebileceği durumlar için kullanılmaktadır.

 

Radio

 

71- Hazırlamakta olduğunuz forma, tek satırlık yazı yazılabilecek alan (textbox) eklemek için kullanılır.

 

Text

 

72- Hazırlamakta olduğunuz forma şifreli alanlar eklemek için kullanılır.

 

Password

 

73- ………….. kullanarak forma, birden fazla satırdan oluşan alanlar ekleyebiliriz.

 

Textarea

 

74- Hazırlamakta olduğunuz formlara ………………kullanarak açılır menüler ekleyebilirsiniz.

 

<select> (seç) etiketi

 

75- Listede yer alacak elemanların neler olacağı ………….. etiketi ile belirlenir.

 

<option> etiketi

 

76- Üzerine gelip tıklandığı zaman, form içeriğini temizleyip kullanıcının forma yeniden bilgi girişi sağlayan bir düğme (buton) oluşturulmasını sağlar.

 

Reset

 

77- Submit (gönder), form içerisinde yer alan içeriklerin sunucuya gönderilmesini sağlamak için kullanılır.

 

Submit

 

78- Çerçeve oluşturmak için kullanılan etikettir.

 

<frameset>

 

79- <frameset> etiketi ile kullanılan parametrelerden birisidir. Ekranı dikey olarak (sütunlar halinde) tanımlanan boyutlara bölmek için kullanılır.

 

<frameset cols=””>

 

80- <frameset> etiketi ile kullanılan bir diğer parametre ise rows parametresidir. Ekranı yatay olarak (satırlar halinde) tanımlanan boyutlarda bölmek için kullanılır.

 

<frameset rows=””>

 

81- …………..etiketi, <frameset> etiketi ile oluşturulan çerçevelerin içeriğinde gösterilecek sayfaların belirlenmesi için kullanılır.

 

<frame>

 

82- Çerçeve boyutunun değiştirilip değiştirilemeyeceğini gösterir

 

RESIZE/NORESIZE

 

83- Çerçevenin içeriğinin ekrana sığmadığı durumlarda, kaydırma çubuğu kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Varsayılan değeri auto olmakla birlikte, yes veya no değerleri de verilebilir.

 

Scrolling

 

84- Sayfadaki ilk nesnenin yukardan ne kadar uzak olacağını belirler.

 

Marginheight

 

85- Sayfadaki ilk nesnenin soldan ne kadar uzak olacağını belirler.

 

Marginwidth

Leave a Comment