Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-4 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-4

 

 

1. Kaç tane CSS seçici türü vardır?

A)1         B)2          C)3          D)4

 

2. Web sayfalarımıza resim eklemek için aŞağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A)<a href=‖‖>                      B)<embedsrc=‖‖>
C)<imgsrc=‖‖>                     D)<bgsoundsrc=‖‖>

 

3.AŞağıdakilerden hangisi üst kenar boşluğu 5px, alt kenar boşluğu 4 px, sol kenar boşluğu 3 px, sağ kenar boşluğu 2px yapar?

A)margin:5px 4px 3px 2px
B)margin:5px 2px 4px 3px
C)margin:5px 3px 4px 2px
D)margin:4px 5px 3px 2px

 

4. AŞağıdakilerden hangisi h1 etiketinin uygulandığı tüm metinleri italik yapar?

A)h1{font-style:italic}         B)h1{text-size:italic}
C)h1{text-style:italic}          D)< h1style=”font-size:bold”>

 

5. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aŞağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır?

 

A)text-trans:none;              B)text-transformation:none;

C)text-decoration:none;   D)text-decor:none;

6.
Kenar içi sol boŞluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

A)margin-left                       B)left-padding
C)left-margin                       D)padding-left

7. AŞağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?


A)p {color:red: text-align:center};
B)p {color-red; text-align-center}
C)p (color:red; text-align:center;)
D)p {color:red; text-align:center;}

 

8. AŞağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisininbir html dosyasında kullanımı doğru olarak yazılmıştır?


A)
id= “#baslik”                     B)id=”baslik”
C)class=”baslik”                   D)class=”.baslik “ 

 

9. AŞağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluŞturur?


A)solid   B)dottedC)insetD)dashed

 

10. # operatörü hangi tip CSS seçicisi oluştururken kullanılır?


A)ID        B)Global                C)Sınıf(class)         D)Etiket(tag)

 

11. Stil Şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ne kullanılır?

 

A)‘ açıklama satırı                B)/* açıklama satırı */

C)// açıklama satırı //          D)// açıklama satırı

12. AŞağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiŞtirmeye yöneliktir?

 

A)bgroundcolor   B)bgcolor
C)backcolor          D)background-color

 

13. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil Şablonumuzun yolu nerede belirtilir?

 

A)<body> etiketi içinde     B)Sayfamızın en baŞında

C)Sayfamızın en sonunda D)<head>..</head> etiketleri arasında

14. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

 

A)Kırmızı-Gri-Beyaz             B)Kırmızı-Mavi-YeŞil

C)Kırmızı-YeŞil-Mavi            D)Mavi-YeŞil-Kırmızı

 

15.AŞağıdaki özelliklerden hangisi “arka.jpg” görselini, zemin resmi yapmaya yarar?

 

A)bg-image:url( “arka.jpg‟);

B)back-image:url(“arka.jpg‟);

C)bground-image:url( “arka.jpg‟);

D)background-image:url( “arka.jpg‟);

16.AŞağıdaki özelliklerden hangisi bir metindeki satırların arasındaki mesafeyi ayarlamaya yarar?


A)
rowspace          B)font-space         C)line-heightD)height

 

17.AŞağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar?

 

A)p {font-weight:bold}       B)p {text-size:bold}

C)<p style=”text-size:bold”>D)<p style=”font-size:bold”>

 

18.AŞağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiŞtirmeye yöneliktir?

 

A)background-color           B)color   C)text-color          D)txt-color


19. Menülerde menünün üzerine geldiğimizde özelliklerinin değiŞmesi için kullandığımız etiket hangisidir?

 

A)a:active             B)a:blank               C)a:visited             D)a:hover

 

20.Yatay menü yaparken display özelliğine hangi değer verilmelidir?

 

A)inline                 B)left                      C)block                  D)bloke

21. Hazırlamakta olduğunuz forma, şifreli alanlar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

A)Checkbox          B)Text                    C)Şifre                   D)Password

 

22. HTML etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?


A) {  }                      B) #  #                    C)<>      D) “  “

 

23. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?


A)anasayfa.htm    B) anasayfa.html C) index.html        D) giris.htm

24. Başlık etiketlerinin hangisinde yazı boyutu en büyüktür?


A)<h1>                  B)<h2>                  C)<h3>  D)<h4>

25. Bir HTML dosyasında tanımlamaların yapıldığı HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? 


A)   <body>           B)<html>               C)   <head>           D)<title>

 

26. Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?


A)   <p>                 B)<hr>                   C)<enter>             D)<br>

 

27. Çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?


A)   <br>                B)<hr>                   C)<draw>              D)<layer>

 

28. Oluşturulacak linke ait hedefin belirlendiği parametre aşağıdakilerden hangisidir?


A) target                B)href                    C)src                      D)align

 

29. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi ve değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A)   target=”_top”                               B)target=”_parent”
C)target=”_self”                                  D)target=”_blank”

 

30. Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?


A)   <body>           B)<tablo>              C)<head>              D)<table>

 

31. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?


A)   <td>                B)<tr>                    C)<table>              D)<row>

 

32. Tabloda aynı satırdaki birbirine komşu hücreleri birleştirmeyi sağlayan parametre/özellik aşağıdakilerden hangisidir?


A)border               B)rowspan            C)colspan              D)cellspacing

 

33. HTML sayfasının arka zemininin mavi olması için kullanılması gereken HTML satırı aşağıdakilerden hangisidir?


A)<body color=”blue”>                      B)<body bgcolor=”blue”>
C)<body background=”blue”>         D)<body set=”blue”>

 

34. Bir tablonun kenarlık kalınlığını belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?


A) border              B)height                C)width                  D)align

 

35. Paragraf oluşturmak amacıyla kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?


A) <p>                                   B)<hr>                   C)<td>                   D)<tr>

 

36. Sırasız liste oluşturmak için kullanılan etiketler hangisidir? 


A)<ol><li>..</ol>                                B)<ul><li>..</ul>
C)<dl><li>..</dl>                                 D)<dt><li>..</dt>

 

37. Aşağıda verilen link satırlarından hangisi doğrudur?


A)<a img=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız<img/a>
B)<a href=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız </a>
C)<href=”http://www.meb.gov.tr”>
D)<a link=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız</a>

 

38.Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?

A)<link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> mailto:megep@meb.gov.tr</link>
B)<href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> maillerinizi bekliyoruz.
C)<href=”to:megep@meb.gov.tr”>to:megep @meb.gov.tr
D)<a href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> megep@meb.gov.tr</a>

 

39. Sayfaya eklenecek resmin kaynağını belirtmek için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A)   img                  B)align                   C)src                      D)target

 

40. Bir tablo, resim veya nesnenin genişliğini ayarlamak için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A)   height             B)width                  C)left                      D) top

 

41. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   top                  B)align                   C)valign                 D)height

 

42. Bir metnin biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   <font>            B)<body>              C)<title>               D)<table>

 

43.CSS ile Bir metnin karakter boyutunu belirlemek için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)   font-size         B)text-size             C)title-size             D)width

 

44. CSS ile Bir metnin karakter tipini belirleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)   size                  B)text-family         C) font-face          D) font-family

 

45. Bir form içerisinde buton oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)<form>              B)<input>              C)<submit>           D)<body>

 

46. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) gov: Hükümet kurumları              B) com: Ticari kurumlar
C) edu: Eğitim kurumları                    D) org: Askeri kurumlar

 

47. 89.12.34.139 adresi neyi ifade eder?

A) Ev adresini                                      B) Telefon numarasını
C) IP adresini                                       D) MAC adresini

 

48. Aşağıdakilerden hangisi form bilgilerini gönderme yöntemlerinden birisidir?

A)Gönder              B)Get                     C)Set                      D)Text

 

49. Bir HTML dosyasının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar?

A)   <body>           B)<html>               C)<head>              D)<title>

 

50. Sıralı liste oluşturmak için kullanılan etiketler hangisidir?

A)<ol><li>..</ol>                                B)<ul><li>..</ul>
C)<dl><li>..</dl>                                 D)<dt><li>..</dt>

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
1
+1
1
+1
3
+1
1
+1
0
+1
1

Yorum Yap