Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-5 - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-5

1. Web sayfalarımıza resim eklemek için aŞağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A)<a href=””>

B)<embedsrc=””>

C)<img src=””>  

D)<bgsoundsrc=””>

2.AŞağıdakilerden hangisi üst kenar boşluğu 5px, alt kenar boşluğu 4 px, sol kenar boşluğu 3 px, sağ kenar boşluğu 2px yapar?

A)margin:5px 4px 3px 2px

B)margin:5px 2px 4px 3px

C)margin:5px 3px 4px 2px

D)margin:4px 5px 3px 2px

3. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aŞağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır?

A)text-trans:none;

B)text-transformation:none;

C)text-decoration:none;          

D)text-decor:none;

4. Kenar içi sol boŞluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

A)margin-left

B)left-padding

C)left-margin

D)padding-left

5. AŞağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

A)p {color:red: text-align:center};
B)p {color-red; text-align-center}
C)p (color:red; text-align:center;)
D)p {color:red; text-align:center;}

6. AŞağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisinin bir html dosyasında kullanımı doğru olarak yazılmıştır?

A)id= “#baslik”

B)id=”baslik”

C)class=”baslik”              

D)class=”.baslik “
7. AŞağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluŞturur?

A)solid

B)dotted

C)inset

D)dashed

8. AŞağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiŞtirmeye yöneliktir?

A)bgroundcolor

B)bgcolor

C)backcolor

D)background-color

9. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil Şablonumuzun yolu nerede belirtilir?

A)<body> etiketi içinde

B)Sayfamızın en baŞında

C)Sayfamızın en sonunda

D)<head>..</head> etiketleri arasında

10. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

A)Kırmızı-Gri-Beyaz

B)Kırmızı-Mavi-YeŞil

C)Kırmızı-YeŞil-Mavi

D)Mavi-YeŞil-Kırmızı

11.AŞağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar?

A)p {font-weight:bold}              

B)p {text-size:bold}

C)<p style=”text-size:bold”>

D)<p style=”font-size:bold”>

12.AŞağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiŞtirmeye yöneliktir?

A)background-color

B)color 

C)text-color

D)txt-color

13. Hazırlamakta olduğunuz forma, şifreli alanlar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Checkbox

B)Text

C)Şifre

D)Password

14. HTML etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?

A) {  }

B) #  #

C)< >          

D)“ “

15. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?

A)anasayfa.htm

B) anasayfa.html

C) index.html                   

D) giris.htm

16. Başlık etiketlerinin hangisinde yazı boyutu en büyüktür?

A)<h1>    

B)<h2>

C)<h3>

D)<h4>

17. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi ve değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)target=”_top”

B)target=”_parent”

C)target=”_self”

D)target=”_blank”

18. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   <td>

B)<tr>                  

C)<table>

D)<row>

19. HTML sayfasının arka zemininin mavi olması için kullanılması gereken HTML satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)<body color=”blue”>

B)<body bgcolor=”blue”>

C)<body background=”blue”>

D)<body set=”blue”>
20. Bir tablonun kenarlık kalınlığını belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) border            

B)height

C)width

D)align

21. Sırasız liste oluşturmak için kullanılan etiketler hangisidir? 

A)<ol><li>..</ol>

B)<ul><li>..</ul>

C)<dl><li>..</dl>

D)<dt><li>..</dt>

22. Aşağıda verilen link satırlarından hangisi doğrudur?

A)<a img=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız<img/a>
B)<a href=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız </a>
C)<href=”http://www.meb.gov.tr”>
D)<a link=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız</a>

23. Bir tablo, resim veya nesnenin genişliğini ayarlamak için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A)height

B)width               

C)left

D) top

24.CSS ile Bir metnin karakter boyutunu belirlemek için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)font-size     

B)text-size

C)title-size

D)width

25. Bir form içerisinde buton oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)<form>

B)<input>                  

C)<submit>

D)<body>

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap