Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-5 | Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı-5

1. Web sayfalarımıza resim eklemek için aŞağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A)<a href=””>      B)<embedsrc=””>  C)<img src=””>   D)<bgsoundsrc=””>

2.AŞağıdakilerden hangisi üst kenar boşluğu 5px, alt kenar boşluğu 4 px, sol kenar boşluğu 3 px, sağ kenar boşluğu 2px yapar?

A)margin:5px 4px 3px 2px      B)margin:5px 2px 4px 3px
C)margin:5px 3px 4px 2px      D)margin:4px 5px 3px 2px

3. Bağlantıların altındaki çizgiyi kaldırmak için aŞağıdaki hangi özellik ve değeri kullanılır?

A)text-trans:none;                        B)text-transformation:none;
C)text-decoration:none;           D)text-decor:none;

4. Kenar içi sol boŞluğu, hangi özellik yardımıyla ayarlanır?

A)margin-left                                B)left-padding
C)left-margin                                D)padding-left

5. AŞağıdaki CSS söz dizimlerinden hangisi doğrudur?

A)p {color:red: text-align:center};
B)p {color-red; text-align-center}
C)p (color:red; text-align:center;)
D)p {color:red; text-align:center;}

6. AŞağıdakilerden hangisi “baslik” isimli sınıf seçicisinin bir html dosyasında kullanımı doğru olarak yazılmıştır?

A)id= “#baslik”                                                 B)id=”baslik”
C)class=”baslik”                                            D)class=”.baslik “

7. AŞağıdaki kenar çizgisi biçemlerinden hangisi noktalı çizgi oluŞturur?

A)solid                         B)dotted                     C)inset                         D)dashed

8. AŞağıdaki özelliklerden hangisi zemin rengini değiŞtirmeye yöneliktir?

A)bgroundcolor                           B)bgcolor
C)backcolor                                   D)background-color

9. Harici (bağlantılı) CSS kullanımında stil Şablonumuzun yolu nerede belirtilir?

A)<body> etiketi içinde            B)Sayfamızın en baŞında
C)Sayfamızın en sonunda        D)<head>..</head> etiketleri arasında

10. RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade etmektedir?

A)Kırmızı-Gri-Beyaz                                        B)Kırmızı-Mavi-YeŞil
C)Kırmızı-YeŞil-Mavi                                    D)Mavi-YeŞil-Kırmızı

11.AŞağıdakilerden hangisi p etiketinin uygulandığı tüm metinleri kalın (koyu) yapar?

A)p {font-weight:bold}              B)p {text-size:bold}
C)<p style=”text-size:bold”>    D)<p style=”font-size:bold”>

12.AŞağıdaki özelliklerden hangisi metin rengini değiŞtirmeye yöneliktir?

A)background-color                   B)color 
C)text-color                                   D)txt-color

13. Hazırlamakta olduğunuz forma, şifreli alanlar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A)Checkbox               B)Text         C)Şifre                       D)Password

14. HTML etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?

A) {  }                            B) #  #                          C)< >                             D)“ “

15. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?

A)anasayfa.htm                                              B) anasayfa.html
C) index.html                                                 D) giris.htm

16. Başlık etiketlerinin hangisinde yazı boyutu en büyüktür?

A)<h1>                         B)<h2>                         C)<h3>                         D)<h4>

17. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi ve değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)target=”_top”                          B)target=”_parent”
C)target=”_self”                          D)target=”_blank”

18. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   <td>                      B)<tr>                  C)<table>                         D)<row>

19. HTML sayfasının arka zemininin mavi olması için kullanılması gereken HTML satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)<body color=”blue”>                                B)<body bgcolor=”blue”>
C)<body background=”blue”>                    D)<body set=”blue”>

20. Bir tablonun kenarlık kalınlığını belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A) border            B)height                            C)width                       D)align

21. Sırasız liste oluşturmak için kullanılan etiketler hangisidir? 

A)<ol><li>..</ol>     B)<ul><li>..</ul>
C)<dl><li>..</dl>     D)<dt><li>..</dt>

22. Aşağıda verilen link satırlarından hangisi doğrudur?

A)<a img=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız<img/a>
B)<a href=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız </a>
C)<href=”http://www.meb.gov.tr”>
D)<a link=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız</a>

23. Bir tablo, resim veya nesnenin genişliğini ayarlamak için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?

A)height                      B)width                     C)left                            D) top

24.CSS ile Bir metnin karakter boyutunu belirlemek için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)font-size                B)text-size                 C)title-size                  D)width

25. Bir form içerisinde buton oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?

A)<form>                    B)<input>                   C)<submit>                       D)<body>

Yorum Yap