Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 1.Dönem 2.Yazılı

 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Web Tasarımı Ve Programlama Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


1. Aşağıdakilerden hangisi web tasarımının temel ilkelerinden biri değildir?
A) İçerik
B) İşlevsellik
C) Çok dillilik
D) Kullanılabilirlik

2. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renktir?
A) Yeşil
B) Mavi
C) Mor
D) Kırmızı

3. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi taslağı oluştururken dikkat etmemiz gerek özelliklerden biri değildir?
A) Bütünlük
B) Güncellik
C) Güvenilirlik
D) Bilgisayarımızın hızı

4. Aşağıdakilerden hangisi sayfa hızını yavaşlatmaz?
A) Görsellerin yanlış kullanılması
B) Tablo yerine div etiketi ile tasarım yapılması
C) Standart dışı yazı tiplerinin resim olarak kullanılmaya çalışılması
D) Sayfa içerisinde kullanılan elemanların sayısının çok olması

5. İstenilen metni altı çizili olarak yazmanızı sağlayan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <P>
B) <I>
C) <U>
D) <HR>

6. İstenilen metni kalın yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <B>
B) <I>
C) <BR>
D) <U>

7. Yazıtipi karakter biçiminde değişiklik yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) <FONT SIZE>
B) <FONT FACE>
C) <FONT COLOR>
D) <FONT NAME>

8. <hr align=“center”> kodunun görevi nedir?
A) Yazıyı ortalanmış olarak yazmaya yarar.
B) Yazıyı sağa hizalı olarak yazmaya yarar.
C) Sayfanın ortasına yatay çizgi çizer.
D) Sayfanın ortasına dikey çizgi çizer

9. Bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNS
B) IP
C) HTML
D) XML

10. İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?
A) .edu
B) Gov
C) .mil
D) net

11. İçinde yer aldığı sayfanın, web server tarafından ziyaretçiye gönderilmesinde oluşturulacak karşılık başlığı bölümünde yer alacak bilgileri içeren meta parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAME
B) SİZE
C) AUTHOR
D) HTTP-EQUIV

12. İstenilen metni kalın (bold) yazmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <H1>
B) <B>
C) <I>
D) <U>

13. Yazı büyüklüğünü 5 yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) <FONT NAME=”5”>
B) <FONT WIDTH=”5”>
C) <FONT HEIGHT=”5”>
D) <FONT SIZE=”5”>

14. Aşağıdaki target parametrelerinden hangisi bağlantının yeni bir pencerede açılmasını sağlar?
A) _blank
B) _self
C) _parent
D) _top

15. Tabloda yeni bir sütun oluşturmak için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?
A) <TR>
B) <TABLE>
C) <TD>
D) <TH>

16. Hücrelerin içindeki verilerin, hücre sınırlarından uzaklığının ne kadar olacağını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Cellspacing
B) Rowspan
C) Cellpadding
D) Colspan

17. (D) Ekranı dikey olarak (sütunlar halinde) tanımlanan boyutlara bölmek için cols paramatresi kullanılır.

18. (Y) Ekranı yatay olarak (satırlar halinde) tanımlanan boyutlarda bölmek için rows parametresi kullanılmaz.

19. (D) SRC, çerçeve içinde gösterilmesini istediğimiz dosyanın URL adresini belirtmek için kullanılan parametredir.

20. (Y) Çerçevede kaydırma çubuklarının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için frameborder parametresi kullanılır.

21. (D) NAME, çerçeveye isim vermek için kullanılan parametredir.

22. (D)

etiketi web sayfasının tarayıcıdaki isminin ne olacağını belirleyen etikettir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap