Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-3 | Bilişim Konuları

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 1.Yazılı-3

1. Klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan programı javascript dilinde yazınız.(20p)

wtp21sorularresim1

2. Klavyeden sıfır girilene kadar girilen sayıları toplayıp, sıfır girildiğinde sayıların toplamını ekrana yazdıran programı javascript dilinde yazınız. (15p)

wtp21sorularresim2

3. Klavyeden girilen 10 adet ismi diziye aktaran, daha sonra bu isimleri ekran ters sırada yazdıran programı javascript dilinde yazınız. (Not: reverse() komutunu kullanınız.) (15p)

wtp21sorularresim3

4. Aşağıdaki programa göre, tablodaki girilen saate göre ekran çıktılarının ne olacağını yazınız.(20p)

wtp21sorularresim4

 

Saat

Ekran Çıktısı

5 Hayırlı Geceler
19 Hayırlı Akşamlar
15 Hayırlı Öğlenler
24 Hayırlı Geceler
0 Hayırlı Geceler

5. Aşağıdaki  8 satırdan oluşan program kodunda bilinçli olarak yapılmış 10 hatayı bularak, satır numarasıyla birlikte yazınız. (20p)

wtp21sorularresim5

1.satırda = yerine : kullanılmış
2.satırda && yerine &&& tane yazılmış.
3.satırda “ yerine ‘ yazılmış.
4.satırda “ yerine ‘ yazılmış.
5.satırda ; yazılmamış,
6. satırda if yerine iff yazılmış.
7.satırda ( yerine { yazılmış.
8.satırda { yerine ( ve } yerine ) yazılmış

6. Aşağıdaki javascript komutlarının görevlerini yazınız.(10p)

  • ParseInt                      :Girilen değeri sayısal değere çevirir.
  • Prompt                        :Klavyeden bilgi girişi yapmayı sağlar
  • Alert                             :Ekrana mesaj şeklinde bilgi yazdırır.
  • Document.Write     :Ekrana normal olarak yazdırır.
  • Random                      :0 ile 1 arasında rastgele sayı üretir.

Sınav süresi: 60 dakikadır.

Leave a Comment